Mondragon – przykład zupełnie innego podejścia do biznesu

img 4528-1024x764

Od zawsze przedsiębiorstwa miały również inne cele niż tylko zysk finansowy. Na całym świecie doskonale prosperują firmy, które zamiast dzikiego kapitalizmu wyżej stawiają współpracę, budowanie zaufania, szacunek dla ludzi i środowiska, właściwe relacje pracownicze. Jednym z takich przedsiębiorstw jest hiszpańska Mondragon

Baskijskie Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) to dzisiaj największa spółdzielnia na świecie. W 1943 roku, po hiszpańskiej wojnie domowej, młody ksiądz José María Arizmendiarrieta założył techniczną szkołę zawodową. W 1956 roku pięciu jej absolwentów stworzyło pierwszą spółdzielnię. Dzisiaj grupa ma swoje firmy w dziewiętnastu krajach i obejmuje 256 przedsiębiorstw w sektorach takich jak budownictwo maszyn, przemysł samochodowy, przemysł budowlany, sprzęt gospodarstwa domowego, handel detaliczny, finanse i ubezpieczenia. Ma nawet własny bank – Bank Spółdzielczy Caja Laboral Popular.

83% z 95 000 zatrudnionych to wspólnicy. Liczba ta ma wzrosnąć do 90%. Podstawową zasadą spółdzielni jest równość wszystkich pracujących wspólników. Demokratyczny sposób organizacji zakładu wyrażony jest poprzez a) suwerenność walnego zgromadzenia, składającego się z ogółu wspólników i pracującego zgodnie z zasadą „jedna osoba, jeden głos”; b) demokratyczny wybór organów zarządzających, w szczególności rady nadzorczej, odpowiedzialnej przed walnym zgromadzeniem; i c) współpracę z organami wykonawczymi, których zadaniem jest kierowanie spółdzielnią na zlecenie ogółu wspólników.

Niewielką część zysków rozdziela się między współpracowników, zaś większa część jest reinwestowana, a kolejna – zostaje przekazana do „Centralnego Funduszu Współpracy”, który tworzy nowe projekty i miejsca pracy. Jeśli zakład ma problemy finansowe, może za zgodą pracowników obniżyć wynagrodzenia. W przypadku większych problemów finansowych lub mniejszej liczby zamówień pracownicy mogą na krótko przenieść się do innych spółdzielni. Do 10% zysku netto przeznacza się na wspólnotę i ważne projekty edukacyjne – w końcu właśnie od tego się zaczęło. W sumie grupa Mondragón obraca piętnastoma miliardami euro, środki własne wynoszą pięć miliardów euro. Stopień globalizacji jest wysoki – zbudowano siedziby od Portugalii aż po Tajlandię, od Brazylii po Polskę i od Meksyku po Hongkong. W Niemczech zakłady produkcyjne Mondragón znajdują się w miastach Limburg an der Lahn, Herborn i Stockach.

Do (jawnych) tajemnic sukcesu przedsiębiorstwa należą następujące zasady:
•    Najważniejszy jest nie kapitał, a człowiek. Wyrazem tego jest współwłasność i współdecydowanie. 45% zatrudnionych to kobiety.
•    Reinwestycja praktycznie wszystkich wygospodarowanych zysków. (Nie ma akcjonariuszy).
•    Stworzenie skutecznych instrumentów współpracy – nawet w czasach kryzysu w Mondragónie nie dochodzi do zwolnień. Zyski, zgromadzone w funduszu solidarnościowym, są wykorzystywane w celu wzmocnienia słabszych oddziałów firmy. Oprócz tego bank spółdzielczy udziela wysoko oprocentowanych kredytów dobrze prosperującym spółdzielniom, a od spółdzielni, znajdujących się w złej sytuacji, wymaga bardzo niskich lub nawet zerowych odsetek.
Ostatni punkt udowadnia, jak mogłaby funkcjonować autentyczna współpraca między przedsiębiorstwami – w Mondragón ta podstawowa zasada gospodarki dobra wspólnego już stała się rzeczywistością

Fragment pochodzi z książki Christiana Felbera – Gospodarka Dobra Wspólnego

Ekonomia-v3 145x200-FTONT

 

Dodaj komentarz