fbpx

Dziś dzień światowych protestów przeciwko 5G. W Polsce są miasta, które nie chcą tej technologii lub rozbudowy infrastruktury

Coraz więcej kontrowersji budzi forsowana w ostatnim czasie idea rozbudowy sieci telefonii komórkowej i zastąpienie dotychczasowej technologii projektem 5G w którym nie tylko zwiększona ma zostać ilość masztów i anten ale również wyraźnie podniesiona częstotliwość przesyłowa.  Może to budzić uzasadniony niepokój tym bardziej że wiele środowisk naukowych i medycznych na całym świecie wyraża swój sprzeciw na wprowadzanie czegoś co nie zostało należycie przetestowane pod kątem ludzkiego zdrowia i życia.

Ciekawe że również w Polsce nie brakuje tych, którzy świadomie oponują przeprowadzaniu eksperymentów z udziałem obywateli.

Oto trzy przykłady:

1 KLUCZBORK

“Gmina Kluczbork wyraża stanowisko przeciwne zmianie dopuszczających poziomów PEM w Polsce z zakresu radiowego z obecnym 7 V/m do 61 V/m w projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczających poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.”

 

2 KOŁOBRZEG

Radni w Kołobrzegu zablokowali budowę 42-metrowego masztu sieci Play. Prezydent miasta Anna Mieczkowska zachęca obywateli do protestu przeciwko kolejnej inwestycji. 

Pod koniec grudnia 2019 Play poinformował, że protesty opóźniają ukończenie inwestycji i operator zamierza omówić ten problem z władzami miasta Kołobrzeg. Można jednak przypuszczać, że nie znajdzie tam sprzymierzeńców. Prezydent miasta negatywnie wypowiedziała się o kolejnej inwestycji i zachęca obywateli do krytyki.

W związku ze złożeniem przez firmę P4 wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 119/6 w obrębie 13 przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu, zwróciłam się z prośbą do spółki PKP Energetyka, będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, o nieudostępnianie tego terenu firmie P4. PKP Energetyka poinformowała mnie, iż ze względu na brak z ich strony technicznych i prawnych przeciwwskazań, oraz ze względów ekonomicznych, czyli zysku z wydzierżawienia części działki, nie mogą odmówić zawarcia umowy dzierżawy terenu pod stację bazową telefonii komórkowej 🙁
Szanowni Państwo, Rada Miasta Kołobrzeg 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską, obejmującego również działkę nr 119/6 w obrębie 13 przy ul. Ogrodowej. 30 grudnia 2019 r. w Głosie Koszalińskim ukazało się ogłoszenie, jednocześnie na tablicy ogłoszeń oraz w BIPie UM Kołobrzeg ukazało się obwieszczenie o wszczęciu tej procedury oraz o możliwości składania wniosków do projektu planu. Zatem zachęcam Państwa do składania wniosków do tej procedury i wyrażania obaw oraz niepokoju w związku z planowaną inwestycją. Jest na to czas do 31 stycznia 2020 r. 💪

Link do pobrania formularza wniosku (wniosek UA08):

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=87&fbclid=IwAR3HSRT5pNMGb8eiSJxSnBkXTrI_SUAF37FN0-YKIOkH_5_mS46xLVD-fOw

 

 

3 DĘBICA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję burmistrza dotyczącą budowy nadajnika telefonii komórkowej w Dębicy na ul. Zielonej.

Burmistrz z dniem 27 sierpnia 2019 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej „Dębica Zielona”. Umorzenie postępowania w rzeczywistości przerywa procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co oznacza skrócenie procedury administracyjnej i przyspieszenie powstania danego przedsięwzięcia.

Od decyzji tej odwołali się mieszkańcy wyrażając sprzeciw planowanej inwestycji wnosząc jednocześnie o uchylenie decyzji. Odwołujący zarzucili burmistrzowi brak dokładnego zbadania przedmiotu sprawy.

Kolegium odwoławcze z początkiem grudnia 2019 r. uznało natomiast, że wobec niewyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, w szczególności w zakresie parametrów planowanej inwestycji uznać należy wydaną przez burmistrza decyzję za przedwczesną.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat działań dotyczących 5G wejdź na stronę  http://stop5g.com.pl/jak-do-nas-dolaczyc/

Jeśli chcesz podpisać petycję o moratorium na 5G możesz to zrobić tutaj

https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne?just_launched=true&fbclid=IwAR2tyn2TCAxM2x-Ak5RzVNYfMEYFie3FAJPzsB2ChRDA9MX6MFnM-yJVvdc

 

Źródło: Facebook, onet.pl, wiadomoscidebickie.pl

 

One thought on “Dziś dzień światowych protestów przeciwko 5G. W Polsce są miasta, które nie chcą tej technologii lub rozbudowy infrastruktury

  • 9 kwietnia 2020 at 11:05
    Permalink

    Czy zdają Sobie Państwo ze mie ma żadnych badań potwierdzających wpływ sieci 5G na zdrowie ludzi ani zwierząt. Wyższe częstotliwości, jak wyżej wspomniane, sa tak dalekie od niebezpiecznego zakresu że zanim do nich sie zbliżymy samochody będą latać.

    Reply

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: