fbpx

Rolnictwo przyjazne środowisku nie obniża plonów

Jak wynika z międzynarodowego badania, większa różnorodność praktyk stosowanych w rolnictwie przynosi korzyści środowisku bez zmniejszania poziomu plonów.

Dywersyfikacja w rolnictwie obejmuje m.in. stosowanie płodozmianu, tworzenie pasów kwietnych, ograniczanie orki, wykorzystywanie organicznych dodatków wzbogacających glebę i utrzymywanie obfitującego w różne gatunki otoczenia pól.

„Teraz obserwujemy trend upraszczania systemów upraw na całym świecie – podkreśla główny autor badania Giovanni Tamburini ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego. – Uprawiamy monokultury na wielkich polach wśród ujednoliconych krajobrazów. Z naszego badania wynika natomiast, że dywersyfikacja może odwrócić negatywny wpływ, jaki obserwujemy w uproszczonych formach rolnictwa – na środowisko i na samą produkcję”.

W ramach prac zespołu opisanych w „Science Advances” przeanalizowano ponad 5 tys. badań biorących pod uwagę prawie 42 tys. porównań między różnorodnymi a uproszczonymi praktykami rolniczymi. Poziom plonów został generalnie utrzymany na takim samym poziomie, a w niektórych przypadkach nawet wzrósł. Zwiększona bioróżnorodność zaowocowała skuteczniejszym zapylaniem i naturalną kontrolą szkodników. Zachowana została także żyzność gleb. Dywersyfikacja praktyk miała jednak rozmaity wpływ na klimat. W niektórych przypadkach zwiększała emisję gazów cieplarnianych.

“Dzięki zebraniu tylu danych, ta praca jest mocnym dowodem na potencjał, jaki leży w zróżnicowanym rolnictwie, w odniesieniu do zachowania produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu szkód w środowisku i utrzymaniu bioróżnorodności” – uważa współautorka badania Claire Kremen z University of British Columbia.

Badacze podkreślają, że kolejnym krokiem powinno być zidentyfikowanie praktyk, które mają pozytywny i negatywny wpływ na łagodzenie zmian klimatu, aby unikać tych niekorzystnych.

Istnieje wiele sposobów na to, aby dywersyfikować praktyki upraw, zarówno na polach, jak i poza nimi. Można dodawać kolejne gatunki do stosowanego płodozmianu czy też uprawiać różne rośliny na jednym polu w ramach uprawy międzyplonowej. Z kolei rośliny kwitnące zapewniają pyłek i nektar owadom zapylającym. Rolnicy mogą też podnosić żyzność gleb poprzez ściółkowanie resztek pożniwnych, rozrzucanie obornika czy ograniczanie orki.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz