fbpx

5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby

Światowy Dzień Gleby, zapoczątkowany przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) w 2002 roku, jest coroczną okazją do podkreślania znaczenia badań nad glebą. Obchody tego dnia zaczęły być prowadzone od tego czasu przez społeczność naukową zajmującą się gleboznawstwem.

Od roku 2012, zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jak i Globalne Partnerstwo dla Gleb (GSP) zaczęły organizować wydarzenia związane z tym dniem. Dzięki dwuletnim wysiłkom Królestwa Tajlandii w ramach GSP, w czerwcu 2013 roku, na konferencji FAO, Światowy Dzień Gleby został oficjalnie uznany, a następnie zarekomendowany do uznania przez ONZ.

Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas swojej 68. sesji, która rozpoczęła się 20 grudnia 2013 roku, ustanowiło 5 grudnia Światowym Dniem Gleby, upamiętniając w ten sposób urodziny króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja. Wybór tej daty był formą uznania jego wkładu w dziedzinie ochrony gleb i rolnictwa.

W Polsce, szczególnie w Krakowie, Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb od 2016 roku aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Gleby, będąc głównym organizatorem lokalnych uroczystości, współtworzonych przez środowisko gleboznawcze z różnych instytucji naukowych.

Każdego roku, Światowy Dzień Gleby ma inne hasło.

W 2023 roku hasło brzmiało” “Gleba i Woda: źródło życia”, w 2022 “Gleba, gdzie zaczyna się żywność”, w 2021 “Powstrzymać zasolenie gleb, zwiększyć produkcyjność gleb”, a w 2020 “Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

Dodaj komentarz