fbpx

Polscy naukowcy pracują nad nową metodą leczenia choroby Parkinsona

Naukowcy z warszawskiego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, prof. Gracjan Michlewski i prof. Jacek Kuźnicki, przeprowadzają badania, które mogą przyczynić się do stworzenia nowej metody terapii choroby Parkinsona. Prace są możliwe dzięki grantom OPUS 25 przyznawanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Choroba Parkinsona, będąca nieuleczalnym schorzeniem neurodegeneracyjnym, charakteryzuje się drżeniem kończyn, sztywnością mięśni i wolniejszymi ruchami. Jej występowanie rośnie, szczególnie wśród osób starszych, a liczba osób dotkniętych tą chorobą podwoiła się w ciągu ostatnich 25 lat.

Zespół prof. Michlewskiego skupia się na badaniu roli niekodujących RNA i białek wewnętrzkomórkowych w regulacji alfa-synukleiny, białka powiązanego z chorobą Parkinsona. Badania te mogą przyczynić się do rozwoju metod kontrolowania ekspresji alfa-synukleiny, co byłoby krokiem w kierunku opracowania nowych terapii. Prace będą obejmować eksperymenty na ludzkich komórkach dopaminergicznych i modelu choroby na nicieniach C. elegans.

Prof. Kuźnicki z kolei bada inne aspekty choroby Parkinsona, w tym wpływ mutacji genetycznych na rozwój schorzenia. Jego badania na komórkach pacjentów oraz modelu choroby danio pręgowanego sugerują, że hamowanie działania pewnych białek i genów może opóźnić degenerację neuronów dopaminergicznych. Te odkrycia mogą pomóc w diagnozowaniu choroby na wcześniejszym etapie i tworzeniu nowych metod leczenia.

Obaj profesorowie mają bogate doświadczenie i liczne osiągnięcia naukowe. Prof. Michlewski, specjalizujący się w badaniach nad RNA i odpowiedzią immunologiczną, prowadzi projekt skoncentrowany na RNA związanym z chorobą Parkinsona. Prof. Kuźnicki, neurobiolog i ekspert w dziedzinie neurodegeneracji, kieruje projektem badającym ochronę neuronów dopaminergicznych. Obaj dysponują budżetem około 3 mln zł na swoje projekty badawcze.

Źródło: naukawpolsce.pl

Dodaj komentarz