fbpx

Powstała polska platforma, wspierająca nowe pomysły

Jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes, smykałkę przedsiębiorcy i otwarty umysł, możesz postawić pierwszy krok korzystając ze wsparcia, jakie oferuje Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów.

Projekt realizowany jest w ramach “Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”. Jego twórcą jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – jednostka powołana do wspierania rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy inkubacyjnych programów. Jednym z nich jest właśnie platforma Startup Heroes.

– Platforma powstała, aby wspierać przedsiębiorcze osoby poszukujące powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Firmy uzyskują gotowy schemat profesjonalnego programu inkubacji, który mogą powielać po zakończeniu projektu, zdobywając tym samym nowych klientów w swojej działalności gospodarczej – mówi Agnieszka Wasilewska, zastępca kierownika projektu Startup Heroes w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Projekt ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju start-upów i skomercjalizowanie ich pomysłów. Docelowo program ma wesprzeć powstanie 132 nowych przedsiębiorstw na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Tak zwany “Inkubator” otwiera drzwi przed projektami z sektora ICT, ekoenergetyki oraz produkcji żywności.

– Do pierwszej edycji wnioski złożyło 171 pomysłodawców z 3 wskazanych branż. W ramach selekcji wyłoniono 22, którzy zgodnie z regulaminem platformy zobowiązani byli do założenia spółki z o.o. W trakcie inkubacji start-upy otrzymały usługi m.in. w zakresie porad prawnych, księgowych, zarządzania i przedsiębiorczości, wsparcia technologicznego, czy zakupu usług z rynku. Proces inkubacji zakończyli wszyscy zakwalifikowani. Na chwilę obecną 8 atart-upów z pierwszej edycji otrzymało wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – opowiada Agnieszka Wasilewska.

Każdy start-up otrzymać ma własnego “menadżera inkubacji”, czyli opiekuna nadzorującego właściwy przebieg procesu powstawania firmy. To on przeprowadzi wywiad z przedstawicielami start-upu, aby dopasować ekspertów i usługi do potrzeb biznesu. Poza nadzorem nad prawidłową realizacją programu menadżer będzie odpowiedzialny również za systematyczną ocenę postępu prac nad rozwijanym pomysłem.

– Przy drugiej edycji Startup Heroes wprowadziliśmy kilka zmian, część zamierzonych, a część nieplanowanych. Z myślą o zadowoleniu uczestników platformy wyłoniliśmy nowych partnerów świadczących usługi na rzecz start-upów. Dodatkowo wprowadziliśmy usprawnienia związane z obiegiem dokumentów. Natomiast sytuacja związana z pandemią COVID-19 zaowocowała zmianą formy szkoleń czy Demo Day z formy bezpośredniej na zdalną – wyjaśnia Agnieszka Wasilewska.

Po zakończonym procesie manager przygotuje raport będący zapisem historii rozwoju start-upu, od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji start-up może starać się o 1 mln złotych dofinansowania na rozwój swojego biznesu, przystępując do konkursu “Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Pierwsze sukcesy

Jednym ze start-upów, który wziął udział w projekcie, jest firma Esensic z Olsztyna. Pracuje ona nad platformą lokalizacji w czasie rzeczywistym w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych, tam, gdzie nie dociera sygnał GPS lub jest na tyle zniekształcony, iż nie pozwala na dokładną i precyzyjną lokalizację obiektów. Rozwiązanie olsztyńskiego start-upu lokalizuje je z dokładnością kilkunastu centymetrów, co przekłada się na różne zastosowania, w tym optymalizację procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, jak i również zwiększenie bezpieczeństwa w wielu aspektach – na przykład służb ratowniczych.

– Do udziału w Startup Heroes skłoniła nas chęć realizacji projektu o dużym potencjale, lecz i dużym zapotrzebowaniu na zasoby biznesowe, marketingowe czy
wprost finansowe, pozwalające rozwinąć projekt technologicznie. Od początku mieliśmy na względzie rozwinięcie projektu również w aspektach nietechnologicznych, jak i docelowo przystąpienie do programu 1.1.2. Program inkubacji spełniał nasze oczekiwania, więc postanowiliśmy przystąpić – tłumaczy Łukasz Bijok, prezes Esensic.

Esensic przeszedł już inkubację. Obecnie znajduje się po “bezpiecznej stronie” programu 1.1.2.

– Inkubacja w Startup Heroes rozwinęła nasz model biznesowy, pomogła w innych aspektach jak np. analizy rynku , czy prawnych, finalnie otwierając nam możliwość do złożenia wniosku o znaczące dofinansowanie naszego pomysłu – wylicza Łukasz Bijok.

Program Startup Heroes rozpoczął się 1 stycznia 2019 i zakończy się 31 sierpnia 2023 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 18 mln zł, z czego zdecydowanie większa część (17 mln zł) pochodzi ze środków Funduszy Europejskich wyłożonych w ramach “Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie.

Wnioski i inne dokumenty można znaleźć na stronie: https://opnt.olsztyn.pl/startup-heroes

Źródło: innpoland.pl

Dodaj komentarz