fbpx

Dzień po dniu… miesiąc po miesiącu… kamień po kamieniu, jeden człowiek zbudował most

 

Zajęło mu to trzy lata, ale postawił na swoim. Wbrew sąsiadom i ówczesnej władzy. Dziś Jan Stach uznawany jest za lokalnego bohatera, który udowodnił, że

„Wielkość człowieka nie zależy od sławy i pieniędzy, ale od tego, co po sobie pozostawił”.

Most Stacha jest rekordową kamienną budowlą znajdującą się w Znamirowicach, w województwie małopolskim, nad Jeziorem Rożnowskim. Most został wzniesiony nad głębokim jarem w latach 70-tych XX wieku. Most i drogę budował własnoręcznie jeden człowiek – Pan Jan Stach (ur.1918 roku), który podkreśla również wkład swojej żony w sukces końcowy.

3

Stosunkowo niewielki potok górski płynący w dnie głębokiego jaru, przepływa pod mostem poprzez tunel sklepiony kolebkowo. Tunel ma wysokość ok. 3m, a szerokość ok. 2m. W celu zmniejszenia szybkości przepływu wody pod mostem, nachylenie koryta potoku przed tunelem jest zmniejszone, a za mostem następuje większy spadek. Takie rozwiązanie dodatkowo usuwa nadmiar wody stojącej w samym tunelu. Dodatkowe opory dla przepływającej wody, szczególnie po intensywnych opadach deszczu stanowią twarde skały fliszu karpackiego, z którego jest zbudowane koryto potoku. Obecnie sam potok jest długości ok. 1,5 km, a ujście ma w rozlewisku sztucznego Jeziora Rożnowskiego.

2

Wysokość budowli wynosi ok. 16 m, długość ok. 12 m, a szerokość 6 m. Most Stacha jest uważany na świecie za największy most kamienny zbudowany przez jednego człowieka. Pan Jan Stach pracę rozpoczął pod koniec lat 60-tych XX wieku. Po około 3 latach budowy most był już przejezdny.

5

Kamienne ściany po obu stronach mostu są poprowadzone na linii łuku, zapewniając konstrukcji odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Szerokość drogi szutrowej poprowadzonej przez most umożliwia swobodne mijanie się pojazdów. Brzegi drogi są zabezpieczone murkami o wysokości niecałego metra.

6

Głównym powodem, dla którego Jan Stach zdecydował się wznieść tę imponującą budowlę był brak drogi dojazdowej do jego gospodarstwa, znajdującego się w pobliskim przysiółku Zapaść. Jedyny możliwy dojazd odbywał się przez drogę sąsiada, ten jednak zabronił Stachowi z niej korzystać. Powodem był konflikt osobisty Pana Stacha z sąsiadem. W związku z tym gospodarz wybudował własną drogę o długości ok. 500 metrów i skonstruował kamienny most nad jarem.

Niezwykła determinacja Jana Stacha, który praktycznie samodzielnie wybudował ten przejazd, była szeroko omawiana i opisywana. Obecnie oprócz w pełni funkcjonalnej, uczęszczanej przeprawy mostowej o wysokiej nośności, most stał się znaną miejscową atrakcją, często odwiedzaną przez turystów.

Most Stacha znajduje się po prawej stronie drogi z Tęgoborza do Znamirowic

4

Źródło: pogorza.pl

Dodaj komentarz