fbpx

Rynek pracy coraz lepszy dla kobiet. Historyczny wynik Polski

Polska znalazła się na 8 miejscu w rankingu Women in Work Index, prezentującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD. Jest to najlepszy wynik naszego kraju w historii zestawienia. Autorzy raportu wskazują ponadto, że gdyby luka płacowa w naszym kraju zniknęła, zarobki Polek wzrosłyby łącznie o 10 miliardów dolarów.

Women in Work Index jest stworzoną przez PwC kompleksową analizą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz ich wpływu na gospodarkę w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Raport sporządza się na podstawie analizy wielu wskaźników, takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia.

Jest to już siódma edycja raportu, która obejmuje dane za 2017 rok. W ubiegłorocznym badaniu przedstawiono dane za 2016 r.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Islandia, a drugie Szwecja. Trzecie należy do Nowej Zelandii. Wysoko, bo aż na czwartym miejsc, znalazło się państwo z naszego regionu – Słowenia. W rankingu Polskę wyprzedzają jeszcze Norwegia, Luksemburg i Dania.

Zobacz też: Oto 19 krajów, w których kobietom żyje się najlepiej

Polska rekordowo wysoko

Nasz kraj zajmuje ósme miejsce. To awans o jedną pozycję w porównaniu do ubiegłego roku i najlepszy wynik w historii badania.

– Polska jest drugim po Luksemburgu krajem (awans z 23. na 6. miejsce – red.), który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji – zauważa Anna Szczeblewska, partner w PwC.

Skąd taki wzrost Polski w zestawieniu? To efekt m.in. sukcesywnego zmniejszania luki płacowej, coraz niższej stopy bezrobocia wśród kobiet oraz dużej liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin – wskazują autorzy badania.

Co ciekawe, miejsca za nami zajmują Finlandia (9. miejsce), Belgia (10.) czy Kanada (11.). Daleko w tyle są też pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej – Węgry (14.), Estonia (20.), Czechy (24.), Słowacja (26.).

Najgorzej w zestawieniu PwC wypadają Grecja, Meksyk oraz Korea Południowa.

Z raportu PwC wynika również, że różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (tzw. gender pay gap) w 2017 r. w Polsce wynosiła 5 proc. Dla porównania, w poprzednim badaniu było to 6,7 proc.

Twórcy zestawienia podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bilionów dolarów. Z kolei, gdyby udało się to Polsce, nasze PKB wzrosłoby o 9 proc. do 108 miliardów dolarów.

Więcej na: businessinsider.com.pl

Dodaj komentarz