fbpx

Pomimo ogromnej suszy, zbiory w Polsce okazują się wyjątkowo udane

 

Chociaż  tegoroczna susza poczyniła spustoszenia wśród wielu upraw, jednak wyjątkowo wysokie temperatury przyspieszyły wegetację i okazały się nadzwyczaj korzystne, zwłaszcza dla warzyw i owoców, ale nie tylko.

Jak wynika z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zbiory rzepaku i rzepiku zostały ocenione na około 3,6 mln ton, a więc około 12 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na około 4,0 mln ton, a więc sięgnęła ona poziomu o 3 proc. wyższego w porównaniu do roku ubiegłego. Również zbiory owoców z drzew będą o 5,8 proc. wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 4,7 mln ton.

Z kolei produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niemal 620 tys. ton, czyli o 9,3 proc. więcej od zbiorów w 2021 roku. Jedynie zbiory zbóż będą mniejsze od tych sprzed roku, ale tylko o 1 proc. i wyniosą 26,6 mln ton.

Nie tylko w Polsce zbiory okażą się od kilku do nawet kilkunastu procent większe od ubiegłorocznych. Podobnie jest też w krajach na południe od Polski. Na przykład w Rumunii plony pszenicy są tak duże, że będzie można je eksportować do tych krajów, gdzie zbiory były gorsze.

 

Źródło: GUS, twojapogoda.pl

Foto: pixabay

One thought on “Pomimo ogromnej suszy, zbiory w Polsce okazują się wyjątkowo udane

Dodaj komentarz