fbpx

Drzewa ratują zdrowie i życie mieszkańców miast

Obecność drzew w mieście przekłada się na mniej problemów zdrowotnych u mieszkańców – piszą naukowcy na łamach „Environment International”. Wnioski wyciągają na przykładzie miasta Portland w Stanach Zjednoczonych.

W mieście Portland w stanie Oregon (USA) od 30 lat prowadzona jest kampania sadzenia drzew. W latach 1990 and 2019 członkowie organizacji non-profit Przyjaciele Drzew (Friends of Trees) posadzili w jej ramach 49 tys. 246 sadzonek. Dokumentowali przy tym gdzie i kiedy każde drzewo zostało posadzone. Dzięki temu można było przeprowadzić analizę wpływu drzew na zdrowie mieszkańców miasta.

Z najnowszych badań wynika, że obecność drzew w Portland pozytywnie wpłynęła na zdrowie mieszkańców miasta. Ponadto z punktu widzenia ekonomicznego korzyści wynikające z sadzenia i utrzymania drzew przewyższają koszty. Badania prowadzili naukowcy amerykańscy i hiszpańscy.

Coraz więcej dowodów przemawia za korzystnym wpływem roślinności miejskiej na zdrowie mieszkańców. „Większość badań opartych jest na zdjęciach satelitarnych, szacujących poziom wegetacji. Nie rozróżnia się jednak w ten sposób różnych typów roślinności, a przez to nie da się tego bezpośrednio przełożyć na skuteczne działanie” – opisuje członek zespołu, Payam Dadvand z Institute for Global Health (ISGlobal) w Barcelonie (Hiszpania).

Informacje o liczbie drzew oraz czasie i miejscu ich posadzenia naukowcy zestawili z danymi na temat umieralności na choroby sercowo-naczyniowe, układu oddechowego lub innymi zgonami, które nie były wynikiem wypadków. Z zestawienia wynika, że w miejscach, gdzie było więcej drzew, średnia śmiertelność (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) było niższa niż w innych rejonach.

Ta zależność była widoczna szczególnie w przypadku mężczyzn, a także obu płci powyżej 65. roku życia.

Badania nie dostarczają odpowiedzi, dlaczego drzewa korzystnie wpływają na zdrowie, a jedynie wykazują współwystępowanie statystyczne.

Co ciekawe, zależność między obecnością drzew i zdrowiem była bardziej widoczna, gdy drzewa były starsze. Starsze drzewa zatem korzystniej wpływały na zdrowie niż młodsze. Można to tłumaczyć tym, że starsze i przez to większe drzewa efektywniej zatrzymują zanieczyszczenia, dają więcej cienia, a przez to działają chłodząco na otoczenie i izolują od hałasu.

Więcej informacji tutaj i tu.

Źródło: naukawpolsce.pl

Dodaj komentarz