fbpx

Chelatacja – pomoc dla ludzi z miażdżycą i chorobami naczyń

Podstawę terapii chelatowej stworzył szwajcarski chemik Alfred Werner, który w 1913 roku otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie teorii dotyczącej wiązania metali przez cząsteczki organiczne. Werner dowiódł, że związki chelatowe (kleszczowe) powstają wówczas, gdy następuje trwałe połączenie substancji organicznej z jonem metalu co najmniej dwuwartościowego.

Taką substancją syntetyczną jest właśnie EDTA. W medycynie po raz pierwszy wykorzystano tę wiedzę w 1948 r. w USA. Wtedy to podczas odtruwania pracowników fabryki akumulatorów ołowianych podano właśnie EDTA (etylenodiaminotetraacetic). Wyniki eksperymentu były zaskakujące. Okazało się, że u pacjentów jednocześnie występuje zanikanie objawów miażdżycy, co wpływa na polepszenie samopoczucia i stanu zdrowia. Ustąpiły u nich dolegliwości występujące w takich chorobach jak dusznica bolesna, chromanie przestankowe, zaburzenia krążenia mózgowego. Zanotowano poprawę widzenia, słuchu, węchu, wzrost energii życiowej. Tej poprawy nie mogło spowodować jedynie usunięcie ołowiu! Od przypadkowego odkrycia,  jak to często w medycynie się zdarza, dzielił już tylko krok do wykorzystania EDTA i chelatacji w profilaktyce i leczeniu wielu groźnych chorób.

Chelatacja w medycynie
Popularność terapii chelatowej zaczęła wzrastać. Pierwszego odkrycia, że EDTA działa korzystnie w zaawansowanej miażdżycy tętnic dokonano 1957 roku. Ogłoszono wówczas, że ten syntetyczny aminokowas usuwa wapń ze złogów fosfolipidowych i czyni naczynia krwionośne drożnymi. Poczynając od 1982 roku opublikowano wiele naukowych artykułów, w których prezentowano wyniki badań nad wpływem chelatacji na liczne wskaźniki laboratoryjne i kliniczne. Pozytywny skutek terapii chelatowej został wskazany m.in. w odniesieniu do: cholesterolu HDL i całkowitego, zależności częstości akcji serca od wysiłku, skurczowego ciśnienia tętniczego. Pozytywne efekty wpływu chelatacji przy terapii miażdżycy potwierdzają badania heidelberskie ( 1985 r.), duńskie (1991 – 1992) i nowozelandzkie (1994 r.) Terapia chelatowa oprócz oczyszczania naczyń krwionośnych powoduje także powstrzymanie procesów miażdżycowych.

Wyniki badań potwierdzające korzystny wpływ chelatacji u osób z chorobami serca przedstawiono na dorocznej sesji naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego 5 listopada 2012 w Los Angeles. W raporcie z badania stwierdzono, że długotrwała terapia chelatowa zmniejsza ryzyko zawałów serca, udarów i innych problemów sercowo-naczyniowych aż o 18 proc.

Chelatacja jest bardzo popularna na świecie. Tylko w Stanach Zjednoczonych chelatację z powodzeniem stosuje ponad 2000 lekarzy. Są oni zrzeszeni w ACAM (American College of Advacement Medicine), które służy wymianie doświadczeń, prowadzeniu badań oraz opracowaniu standardów leczenia. Według statystyk ACAM zabiegi chelatacji przeprowadza się rocznie u ponad miliona pacjentów. W ciągu ostatnich lat liczba przeprowadzonych w USA zabiegów chelatacji wzrosła o 68 procent i stale wzrasta!

Korzystny wpływ chelatacji zaobserwowano m.in. w takich chorobach jak:

•    Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych:
o    Dusznica bolesna (bóle wywołane niedoborem tlenu w mięśniu sercowym)
o    Przebyty zawał serca, stenty, by-passy
•    Zaburzenia krążenia kończyn dolnych (chromanie przestankowe ), choroba Bürgera i Raynauda.
•    Zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zwężeniem światła tętnic szyjnych i. kręgowych.
•    Po przebytym udarze w celu zmniejszenia następstw oraz zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego jego wystąpienia .
•    Cukrzyca typu II
•    Choroba Alzheimera
•    Znaczącą poprawę, a nawet całkowite ustąpienie objawów obserwuje się w chorobach oczu spowodowanych zwapnieniem siatkówki, zaburzeniach słuchu, potencji, w migrenie, zaburzeniach równowagi oraz w wielu innych chorobach spowodowanych zaburzeniami gospodarki wapnia w organizmie
•    Statystyki wskazują także na skuteczność terapii przy zapobieganiu chorobom nowotworowym u osób z genetycznym obciążeniem rodzinnym.

Źródło – www.chelatacja.com

Dodaj komentarz