fbpx

Polska i Białoruś będą współpracować. Przywrócą rzeczne meandry Puszczy Białowieskiej

Dyrekcje parków narodowych, urzędnicy i naukowcy z obu państw spotkają się w celu omówienia transgranicznego projektu renaturalizacji Narewki.

Już w XIX wieku rzeka ta została uregulowana w celu pozyskiwania i transportu drewna. Z powodu szybszego odpływu wody, bezcenny obszar rezerwatu UNESCO wysycha, co stanowi zagrożenie dla Puszczy Białowieskiej.

– W ostatnich latach zgubny efekt melioracji na terenie parku narodowego stał się bardziej widoczny w związku ze zmianami klimatu. Obniża się poziom wód gruntowych. Wiosną życiodajna wilgoć przestała zbierać się w puszczy we wcześniejszych objętościach. Skutkuje to masowym wysychaniem lasów świerkowych i jesionowych po białoruskiej i polskiej stronie. Puszcza Białowieska to jeden las – skomentował Alaksandr Winczewski, dyrektor białoruskiej organizacji Ochrona Ptaków Ojczyzny (APB)na stronie ptushki.org.

Niezbędny stał się transgraniczny projekt przywrócenia biegu puszczańskim rzekom. Po stronie białoruskiej władze parku i wolontariusze APB zaczęli renaturalizować osuszone bagna Dzikij Nikar, Papielaua, Dzikaje. Przywrócili też dawny bieg uregulowanej rzeczce Sałamianka.

Przywrócenie dawnego biegu głównej rzece Puszczy Białowieskiej Narewce może poprawić sytuację hydrologiczną lasu.

– Jeśli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że polski i białoruski parki narodowe są nanizane na tą rzekę. Dlatego projekt renaturalizacji Narewki ma ważny aspekt transgraniczny. Chcemy, by projekt ten można było uznać za pokazowy, interesujący nie tylko dla naukowców, ale też turystów – powiedział Alaksandr Bury.

Rozmowy o przywróceniu rzece dawnego biegu miały się odbyć 5 i 6 grudnia po białoruskiej stronie puszczy. Stronę polską  reprezentowali Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, przedstawiciele Lasów Państwowych i organizacji społecznych.

Ze strony białoruskiej w spotkaniu udział wzięły władze Parku Narodowego “Puszcza Białowieska”, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, pracownicy naukowi Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Narodowej Akademii Nauk Białorusi, poleskiego zarządu gospodarką wodną. W seminarium wzięli też udział białoruscy społecznicy z Ochrony Ptaków Ojczyzny i organizacji społecznej “Bagna”.

Seminarium jest częścią wspólnego projektu białoruskiego parku narodowego APB i Frankfurckiego Towarzystwa Zoologicznego.

 

Źródło:  belsat.eu

Opracowanie Salomea

Foto: greenbelarus.info

Dodaj komentarz