fbpx

Co dobrego na świecie? Aż 13 zdumiewająco dobrych wieści!

Ubiegły tydzień przyniósł nam kolejną porcję dobrych wiadomości. Na pierwszy plan wysuwają się zmiany o podłożu ekologicznym. Coraz więcej krajów dołącza do globalnego procesu rezygnacji z energii węglowej na korzyść energii odnawialnej.

 

Chiny

Chiny, które wciąż są największym na świecie emitentem i konsumentem energii węglowej coraz częściej pozyskują energię (aż 61,7 proc.nowych inwestycji energetycznych) w sposób ekologiczny (wiatr, energia słoneczna i biomasa). Tylko w stosunku do ubiegłego roku, w Chinach energia pochodząca z elektrowni węglowych wynosiła mniej niż 50 proc. całkowitej pozyskiwanej energii. Eksperci szacują, że w 2021 r. spadnie o koleje 3 proc.

 

Stany Zjednoczone

Również w USA, które są drugim po Chinach emitentem energii węglowej, rośnie wykorzystywanie naturalnych zasobów jako jednego z głównych źródeł energii. W ubiegłym roku kraj wyprodukował aż jedną piątą całej energii elektrycznej korzystając z instalacji wiatrowych i paneli słonecznych. Zero-emisyjne źródła energii, do których należą również energetyka wodna i jądrowa, obecnie stanowią 40 proc. ogólnie pozyskiwanej energii.

 

Bangladesz

Bangladesz do niedawna posiadał jeden z największych rurociągów węglowych na świecie, a tymczasem niedawno postanowił zlikwidować aż dziewięć kolejnych elektrowni węglowych o łącznej mocy 8 GW. Decyzja była podyktowana koniecznością uniezależnienia się od importu węgla,  a także chęcią zadbania o środowisko naturalne i zdrowie obywateli.

 

Australia

Australijski bank ANZ zaprzestał finansowania  Portu w Newcastle – największego na świecie terminalu do pozyskiwania energii węglowej. Bank uznał, że dalsze wspieranie nieekologicznego potentata w dobie rosnącej dekarbonizacji byłoby nie tylko nieekonomiczne, ale również stałoby w opozycji do potrzeb świadomych obywateli.

 

Indie

Uttarakhand stał się pierwszym stanem w Indiach, który przyznał kobietom współwłasność ziemi. Przypomnijmy, że do tej pory prawo własności i dziedziczenia mieli wyłącznie mężczyźni. Nowy przepis daje żonom i córkom (prawie 35 tys. kobietom) możliwość dziedziczenia, a tym samym finansowego decydowania o sobie. Być może kolejne stany zachęcone działaniami w Uttarakhand podejmą podobną decyzję.

 

Ekwador

Koniec niewolnictwa i wyzysku w Ekwadorze? Po 50 latach wyzysku ekwadorscy pracownicy zdecydowali się podjąć działania przeciwko potężnemu pracodawcy rolno-przemysłowemu. Sędzia orzekł na ich korzyść i nakazał firmie wypłacić odszkodowanie pracownikom oraz zamieścić przeprosiny na stronie internetowej firmy oraz w lokalnych mediach.

 

Stany Zjednoczone

Aż 100 tys. amerykańskich dziewcząt w dwa lata po tym jak zostały dopuszczone do harcerstwa, osiągnęło najwyższą rangę „Eagle Scout” – stopnia, który do tej pory uzyskiwało tylko 6 proc. proc. męskich skautów.

 

Ghana

Śmiertelność noworodków w Ghanie spadła o 22 proc. Jeszcze dziesięć lat temu umieralność wynosiła ok. 50 noworodków na 1000 urodzeń, dziś wynosi 39 na 1000. Dzięki większej dostępności do lekarzy oraz środków pierwszej pomocy spadła również umieralność młodych matek.

 

Malezja

W Malezji przyjęto nowe przepisy, które nakazują kierować pracowników mających problemy z uzależnieniem od narkotyków na obowiązkowe leczenie. Zmiana podejścia jest częścią długoterminowego planu rządu, który wierzy, że przyniesie bardziej wymierne skutki niż więzienie, a także pomoże osobom uzależnionym wyjść z nałogu i ponownie zintegrować się ze społecznością.

 

Stany Zjednoczone

W stanie Wirginia zatwierdzono ustawę znoszącą karę śmierci. Będzie to już 23 stan w kraju i pierwszy stan na południu. Wiadomość cieszy tym bardziej, że do tej pory Wirginia należała do stanów z najwyższym wskaźnikiem egzekucji w Ameryce. Gubernator Ralph Northam czeka na podpisanie nowego przepisu: „Czas zatrzymać tę maszynerię śmierci” – wyznał w mediach.

 

Afryka Południowa

Kłusownictwo nosorożców spadło w 2020 r. o 33 proc. Spadek był częściowo spowodowany ograniczeniami z powodu COVID-19, ale przyczyniła się do niego również  dziesięcioletnia strategia rządu i współpraca różnych państw w zakresie wymiany informacji o handlu dzikimi zwierzętami.

 

Europa

Populacja żubrów zwiększyła się w ciągu ostatnich siedemnastu lat z 1800 w 2003 r. do 6200 osobników w 2020 r. Oznacza to, że żubry przestają widnieć na liście gatunków, którym grozi wyginięcie. To zasługa nie tylko ekologów, ale również zwykłych obywateli i ich czynnego zaangażowania (również finansowego) w projekty, których celem jest ochrona dzikiej przyrody.

 

Opracowanie: Kamila Gulbicka
Źrodło: futurecrun.ch/goodnes

 

 

 

Dodaj komentarz