fbpx

Polskie uczelnie wprowadzają przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju

Przedmiot z zakresu zrównoważonego rozwoju zostanie wprowadzony na dziesięciu kierunkach na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Opolskim dzięki projektowi Fundacji HumanDoc i partnerom merytorycznym z Norwegii i Islandii.

“Będzie to pierwszy tego rodzaju kierunek na polskich uczelniach wyższych, stanowiący odpowiedź na lukę w obecnym systemie nauczania w obszarze zrównoważonego rozwoju” – poinformowała Fundacja HumanDoc na swojej stronie internetowej.

W projekcie Fundację HumanDoc i polskie uniwersytety: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Opolski wspierają partnerzy merytoryczni z Norwegii i Islandii oraz międzynarodowej organizacji z siedzibą na Svalbardzie, a także eksperci z tematyki zrównoważonego rozwoju.

„Punktem wyjścia naszego projektu jest stworzenie międzyuczelnianego i międzynarodowego zespołu naukowców, którzy nie tylko opracują zagadnienia merytoryczne, ale także wspólnie opracują program i przygotują materiały dydaktyczne” – zaznaczyli przedstawiciele Fundacji w komunikacie na stronie internetowej.

„Osią projektu jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Równie ważnym elementem jest także nasza koncepcja działania, która wprost przełoży się na efekty: szukamy rozwiązań interdyscyplinarnych przedstawiających zagadnienia w sposób holistyczny, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny kwestii zrównoważonego rozwoju” – podkreśliła Urszula Martyniszyn, szefowa Fundacji HumanDoc, cytowana na stronach internetowych fundacji. „Wierzymy, że podnoszenie kwalifikacji polskiej kadry akademickiej przełoży się nie tylko na jakość nauczania, ale także na zaangażowanie i inspirowanie studentów, liderów społecznych do realnego działania” – dodała.

W ramach projektu powstały zespoły robocze, które zbierają materiały do dalszych prac. Wsparcia merytorycznego udzielają akademikom eksperci, jednym z pierwszych była Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska.

Uzupełnieniem wprowadzenia nowego przedmiotu na polskie uniwersytety ma być wydanie multimedialnego podręcznika, do którego Fundacja HumanDoc stworzy różne formy audiowizualne – reportaże, kampanie społeczne czy human stories. „Wiemy, że filmy są dziś najlepszymi nośnikami informacji. Oddziałują na widza sugestywnym obrazem, dźwiękiem i emocjonującą historią bohaterów. Dlatego też materiały audiowizualne są tak popularną i atrakcyjną formą dla młodych odbiorców” – zaznaczyli autorzy projektu.

Zdaniem Urszuli Martyniszyn efekty projektu będą sięgać znacznie dalej niż wprowadzenie nowego przedmiotu i wydanie podręcznika multimedialnego. „Projekt HumaDoc będzie początkiem kształtowanej przez nas zmiany, której efekty rezonować będą w wykształconym społeczeństwie, świadomym zagrożeń i potrzeb globalnego świata, poszukującym rozwiązań istotnych dla zrównoważonego rozwoju w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej” – zaznaczyła Martyniszyn, cytowana na stronach Fundacji.

Projekt „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju na wybranych uniwersytetach w Polsce” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 118 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt zyskał również współfinansowanie w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w wysokości ponad 112 tys zł.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz