fbpx

Sześciu Polaków wyróżnionych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki

Sześć młodych naukowców związanych z polskimi instytucjami naukowymi zostało uhonorowanych stypendiami przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki (SPIE).

Spośród 72 wybitnych młodych naukowców z całego świata, stowarzyszenie przyznało stypendia sześciu badaczom z Polski. Są to: Grzegorz Gomółka z Politechniki Wrocławskiej (PWr), Marcin Jastrzębski i Stanisław Kurzyna z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Michał Lipka i Karol Łukanowski z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych/CeNT UW oraz Piotr Węgrzyn z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Stypendium jest przyznawane na rozwój badań w obszarze optyki i fotoniki, a także pokrewnych dziedzin nauki.

Grzegorz Gomółka jest doktorantem w Szkole Doktorskiej PWr. Przeprowadza badania związane z laserową detekcją gazów oraz specjalnymi światłowodami z pustym rdzeniem.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Fizyki UW, Marcin Jastrzębski i Stanisław Kurzyna są studentami drugiego stopnia na kierunku fizyka, a także stypendystami w Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych, będącym częścią Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (laboratorium prowadzi dr hab. Michał Parniak). Obaj stypendyści już podczas studiów pierwszego stopnia opublikowali artykuł w prestiżowym czasopiśmie “Optics Express”, omawiający nową metodę charakteryzacji krótkich impulsów światła na poziomie pojedynczych fotonów.

Karol Łukanowski jest studentem doktoranckim na UW. Wcześniej otrzymał nagrody za najlepszą pracę licencjacką (“Optymalne zespoły stanów światła w komunikacji kwantowej w obecności strat”) oraz magisterską (“Górne ograniczenia na przepustowość dystrybucji klucza w kryptografii kwantowej niezależnej od urządzeń”).

Michał Lipka otrzymał stypendium SPIE po raz drugi (pierwsze przyznanie stypendium miało miejsce w 2019 roku). W 2021 roku zdobył nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską “Generation of polarization entanglement in wavevector-multiplexed atomic quantum memory”, napisaną pod opieką dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego, prof. UW.

Piotr Węgrzyn jest doktorantem w Międzynarodowym Centrum Badań Oka (ICTER) i na UW. Dodatkowo, jest współtwórcą i prezesem Fundacji Candela, której celem jest promowanie rozwoju optyki i fotoniki w Polsce.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki, działające od 1955 r., angażuje się w promowanie tych dziedzin nauki, poprzez organizowanie konferencji, publikowanie prac, a także umożliwianie kontaktów między inżynierami, naukowcami, studentami i przedstawicielami przemysłu. W ciągu ostatnich 5 lat SPIE przeznaczyło na te cele ponad 22 miliony dolarów.

Źródło: spie.org

Dodaj komentarz