fbpx

Polacy w co trzecim grancie QuantERA 2023

Polskie zespoły badawcze osiągnęły znaczący sukces, kwalifikując się do udziału w ośmiu z dwudziestu czterech projektów wybranych w prestiżowym europejskim konkursie organizowanym przez konsorcjum QuantERA. Ten program finansuje najwybitniejsze międzynarodowe inicjatywy badawcze w obszarze technologii kwantowych.

Zespoły z Polski podejmą się badań w takich dziedzinach jak natura kwantowa środowiska, symulatory kwantowe, kryptografia kwantowa, oraz badanie zasobów kluczowych dla obliczeń w komputerach kwantowych.

Ogłoszony w styczniu 2023 roku przez 35 organizacji finansujących badania z 28 krajów, czwarty konkurs sieci QuantERA zaakcentował silną pozycję Polski w dziedzinie badań kwantowych. W Polsce, fundusze na badania naukowe pochodziły od Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród wyróżnionych znalazło się osiem polskich zespołów badawczych, z czego cztery prowadzone są przez polskich koordynatorów. Pięć z tych projektów będzie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a trzy pozostałe przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Polskie konsorcja badawcze pod przewodnictwem rodzimych naukowców skupią się na rozwijaniu zaawansowanych technik szyfrowania danych poprzez kryptografię kwantową. Projekt FiGAnti, pod kierownictwem dr inż. Anny Musiał z Politechniki Wrocławskiej, koncentruje się na światłowodowych przestrajalnych źródłach pojedynczych fotonów z obszarem aktywnym w postaci pojedynczej kropki kwantowej z GaSb, mających zastosowanie w kwantowej dystrybucji klucza.

Z kolei dr hab. Adam Wojciechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie kierować projektem AQuSeND, badającym zastosowania nanodiamentów w przetwarzaniu informacji, metrologii i obrazowaniu biomedycznym, co może mieć znaczący wpływ na rozwój narzędzi diagnostycznych w medycynie.

Inne ważne projekty obejmują ResourceQ, koordynowany przez dra Johna Selby’ego z Uniwersytetu Gdańskiego, skupiający się na potencjale obliczeniowym komputerów kwantowych, oraz QM3 – Quantum Multi-Modal Microscopy, pod przewodnictwem dra Radka Łapkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, badający mikroskopię multimodalną.

Dodatkowo, polscy naukowcy będą uczestniczyć w projektach QuCABOoSE, TouQan, EXTRASENS oraz MEEDGARD, co świadczy o ich wszechstronnym zaangażowaniu w badaniach kwantowych.

QuantERA, działająca od 2016 roku, jest międzynarodową siecią wspierającą współpracę naukową, monitorującą europejskie inicjatywy w dziedzinie technologii kwantowych oraz organizującą konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Dr hab. Adam Wojciechowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator wielu projektów finansowanych przez QuantERA, podkreśla znaczenie programu, mówiąc: “QuantERA łączy najlepszych naukowców z całej Europy, oferując im możliwość udziału w przełomowych badaniach nad technologiami kwantowymi”. Ta udana partycypacja polskich zespołów w konkursie QuantERA z pewnością umacnia pozycję Polski jako ważnego gracza w dziedzinie innowacji i badań kwantowych na świecie.

Dodaj komentarz