fbpx

Pojedyncza dawka LSD leczy zaburzenia lękowe

LSD pomaga cierpiącym na choroby zdecydowanie szybciej niż w przypadku tradycyjnie stosowanych metod terapeutycznych.

Lek na bazie LSD, opracowany przez firmę Mind Medicine Inc., został uznany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) za przełomową terapię. Ten prestiżowy status jest przyznawany innowacyjnym terapiom i produktom medycznym, które wykazują wyraźną przewagę nad dotychczasowymi metodami leczenia w walce z ciężkimi lub zagrażającymi życiu chorobami.

W odniesieniu do produktu Mind Medicine Inc. skupia się to na leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych. Lek będzie podlegał kolejnym, standardowym procedurom zatwierdzania przez FDA. Analogiczny status przyznano terapiom opartym na psylocybinie dla depresji lekoopornej oraz terapii z wykorzystaniem MDMA w leczeniu PTSD.

Z badania przeprowadzonego przez Mind Medicine Inc. wynika, że jednorazowa aplikacja LSD w dawce 100 mikrogramów spowodowała 48-procentowy wskaźnik remisji u pacjentów z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi po upływie 12 tygodni od podania. W okresie trzech miesięcy obserwowano redukcję symptomów klinicznych u 65 procent badanych.

“Efekty kliniczne u wielu pacjentów były ponad dwukrotnie lepsze niż te uzyskiwane przy zastosowaniu obecnych metod leczenia, obejmujących wszystkie poziomy nasilenia lęku, od umiarkowanego po ciężki” – podkreśla dr Daniel Karlin z Mind Medicine Inc.

Zaburzenia lękowe, według Anxiety and Depression Association of America, są najczęstszym rodzajem zaburzeń psychicznych w USA, dotykającym około 40 milionów obywateli. Standardowe metody leczenia to terapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia (SSRI, buspiron, benzodiazepiny), które wymagają czasu na osiągnięcie skuteczności i często dostosowywania dawek.

Terapia z użyciem LSD może oferować szybszą pomoc dla pacjentów, co czyni ją przełomową. Choć bezpośrednie łagodzenie objawów depresji nie było głównym celem badania, zaobserwowano również, że LSD może przyczynić się do poprawy w tej dziedzinie.

“Zauważyliśmy szybką i znaczącą poprawę objawów depresji u uczestników – depresja i zaburzenia lękowe często występują razem, co tłumaczy ich wspólną podstawę” – wyjaśnia Karlin.

Źródło: edition.cnn.com

Dodaj komentarz