fbpx

Producent piwa Żubr skupuje działki i oddaje je, by chronić zagrożone gatunki nad Biebrzą

Producent piwa Żubr, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym rozpoczął akcję powiększania jego terenów. Fundusz Żubra odkupuje prywatne działki znajdujące się na obszarze, który powinien być chroniony i oddanie je pod opiekę władz parku.

Celem akcji rozpoczętej przez producenta piwa Żubr jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. Fundusz stworzony przez producento popularnego trunku planuje zakup prywatnych działek leżących na terenie parku w celu powiększenia stanu posiadanych przez park gruntów. Pierwsza z planowanych działek już została zakupiona.

“W raporcie z czerwca tego roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej odnowy przyrody. Odbudowanie jej jest w interesie całej ludzkości” – komentuje prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Inicjatywa to odpowiedź Funduszu Żubra na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do oddawania przyrodzie należnych jej terenów, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.

“Dziś troska o przyrodę, w tym dzikie zwierzęta, nabiera wyjątkowego znaczenia. W raporcie z czerwca tego roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej odnowy przyrody. Odbudowanie jej jest w interesie całej ludzkości” – komentuje prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

eyJ3Ijo5ODAsImgiOjU1MiwieDEiOjAsIngyIjo5ODAsInkxIjowLCJ5MiI6NTUyfQ==

W mokradłach doliny Biebrzy, jednej z ostatnich niezniszczonych przez człowieka dolin w Europie, magazynowane jest ok. 500 mln m3 wody, czyli mniej więcej tyle, ile w największych polskich zbiornikach retencyjnych. Bagna schładzają klimat, są wyspami różnorodności biologicznej, działają jak naturalne klimatyzatory, a do tego stanowią niepowtarzalne siedlisko ptaków, którymi zachwyca się cała Europa.

“Cieszymy się, że możemy przyczynić się do poprawy sytuacji polskich parków narodowych. Czujemy odpowiedzialność za ochronę zagrożonych gatunków w Polsce – bohaterów Żubrowych historii. Nasze działania nie są jednorazową akcją, a konsekwentnie realizowanym, długoterminowym zobowiązaniem. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, naukowcami i organizacjami pożytku publicznego, angażując i informując o potrzebach polskiej przyrody szerokie grono konsumentów” – dodaje Urszula Czerniawska, senior brand manager Żubr.

W 2019 roku Fundusz Żubra przekazał milion złotych na ochronę zagrożonych gatunków, w 2020 ufundował specjalistyczny sprzęt o wartości 1 miliona złotych dla Białowieskiego Parku Narodowego, a kolejny milion na walkę o zachowanie dzikiej przyrody, w jak najbardziej naturalnym kształcie, zostanie przekazany w tym roku.

Dodaj komentarz