fbpx

Inicjatywy proekologiczne młodzieży

W rękach młodych ludzi spoczywają losy naszego środowiska.

To, czego dokonają, co przekażą kolejnym pokoleniom, zadecyduje o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać nasze otoczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby to właśnie ci młodzi, zdolni i kreatywni ludzie chcieli wpływać na świat, angażując się w inicjatywy proekologiczne i rozumiejąc, dlaczego są one tak ważne. Pamiętajmy, żeby ich w tym wspierać. Tyle każdy z nas może zrobić. Wiara w ich sukces to szansa dla Ziemi. Skąd ta pewność?

Z młodymi w świat

Przede wszystkim: młodzi chcą działać. Według badania „Młodzi aktywni 2013”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Młodzieżowego Maratonu Aktywnego Obywatela, aż 80,4 proc. spośród 317 ankietowanych Polaków w wieku od 13 do 30 lat, którzy określili się mianem aktywnych, działa społecznie. Wśród nich inicjatywy proekologiczne podejmuje 33,3 proc., a 3,8 proc. działa na rzecz zwierząt. Młodzi ludzie chcą działać społecznie, a coraz więcej z nich myśli o działaniach proekologicznych, jako akcjach, dzięki którym mogą mieć realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. To bardzo dobra wiadomość!

Po drugie: młodzież ma dzisiaj coraz więcej możliwości do podejmowania działań na rzecz środowiska. Programy unijne, szkolne i edukacyjne inicjatywy, wreszcie działalność proekologicznych organizacji pożytku publicznego stwarzają młodym ludziom coraz bardziej dogodne warunki do aktywnej ochrony naszej Planety. Własne pomysły i chęci do pracy wszędzie tam są mile widziane. Trzeba to wykorzystać

Z unijnym wsparciem

Wszystkim, którym brakuje czasem determinacji do realizacji swoich projektów i tym, którzy odrzucają swoje kolejne świetne pomysły, mówiąc: „a co ja mogę zrobić”, przychodzi z odsieczą Eurodesk, czyli Europejska Informacja dla Młodzieży. Jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, to najwyższy czas, żeby nadrobić zaległości. Eurodesk powstał z myślą o ludziach młodych. Wspierany przez Komisję Europejską, sam wspiera. I informuje. Wyjaśnia, jakie korzyści młodzi ludzie mogą czerpać z faktu, że są Europejczykami. To właśnie przez Eurodesk możemy poznać unijne programy, w ramach których młodzież może uzyskać środki na własne inicjatywy. Również osoby pracujące z młodzieżą mogą ubiegać się o dotacje na realizację swoich projektów. W ostatnich latach środki można było zdobyć w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Od 2014 roku program ten, razem z innymi programami, został zastąpiony jednym programem: „Erasmus +”.

W ramach programu „Młodzież w działaniu” wielu młodych ludzi dostało dofinansowanie na swoje proekologiczne pomysły. Na przykład młodzież z Maszewa w ramach projektu pt. „Śmieć buduje świat” zbudowała ogromną rzeźbę ze… złomu i odpadów. Budowa dzieła o nazwie „Big Mama” zintegrowała całą lokalną społeczność, bo przy okazji jej budowy młodzi ludzie zorganizowali też warsztaty ekologiczne, dziennikarskie i artystyczne. Inny młodzieżowy projekt zrealizowany w ramach „Młodzieży w działaniu” to np. „Tajemnicza dolina”. Grupa siedmiu osób postanowiła wypromować piękno doliny rzeki Warty. Spotkania informacyjne, wycieczki, organizacja eko-patrolu monitorującego dolinę rzeki, wreszcie sprzątanie okolic rzeki i likwidacja dzikich wysypisk – to wszystko udało się nieformalnej grupie Modraszki z Częstochowy.

Zastanówmy się więc, czy w naszej okolicy nie niszczeje jakiś piękny kawałek przyrody, o który moglibyśmy zadbać. A może są wokół nas ludzie, którzy myślą tak jak my? Razem zawsze jest łatwiej. Dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej możemy naprawdę efektywnie realizować nasze proekologiczne inicjatywy. Kto wie, może z czasem przerodzą się one w coś naprawdę wielkiego?

Szkoła nowoczesna, czyli proekologiczna

Polskie szkoły coraz częściej stawiają na ekologię. Właściwa, odpowiedzialna edukacja od najmłodszych lat owocuje tym, że również uczniowie wychodzą z własnymi inicjatywami proekologicznymi. Normą w polskich szkołach staje się świadoma segregacja śmieci, recykling czy pamiętanie o oszczędzaniu energii. Rośnie też liczba ogólnopolskich konkursów, w ramach których młodzież może pokazać swoje proekologiczne starania. Jednym z nich jest konkurs „Aktywni dla klimatu” organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Jego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat ekologii, zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania im. Konkurs, którego laureatów poznamy 12 czerwca tego roku, przyciągnął wielu zdolnych młodych ludzi. Zgłosiło się do niego aż pół tysiąca szkół z całej Polski. Kreatywność uczestników konkursu naprawdę budzi uznanie…

Na przykład uczniowie ze szkoły w Budzowie wykonali szczegółową makietę swojej gminy, na której zaznaczyli strategiczne – pod względem ekologicznym – punkty w swojej okolicy: domy z instalacjami solarnymi czy takie, w których mieszkańcy segregują śmieci. Na ich „mapie” nie zabrakło informacji o ilości mieszkańców, powierzchni lasów, obecności zakładów produkcyjnych. Wszystko to zrobili… w czasie ferii, czyli w swoim wolnym czasie. Przygotowując, w ramach drugiego zadania konkursowego, raport klimatyczny, gimnazjalna młodzież przeprowadziła z mieszkańcami szereg rozmów na temat ochrony środowiska i wręczyła im ulotki z 20 zasadami, których przestrzeganie jest wyrazem troski o klimat. To dopiero zaangażowanie!

Do szkół wkracza także coraz więcej organizacji ekologicznych, które szerzą wśród uczniów świadomość na temat ochrony naszego środowiska. Mówią o konieczności segregacji odpadów i ich właściwej utylizacji, np. leków i elektrośmieci. Jedną z największych i najbardziej znanych organizacji, która organizuje konkursy i odwiedza szkoły w ramach swojej kampanii, jest WWF Polska. Ale nie tylko. Liga Ochrony Przyrody to najstarsza ekologiczna organizacja w naszym kraju. Ważnym aspektem jej pracy jej działalność edukacyjna. Koła LOP działają również w wielu przedszkolach i szkołach. To właśnie w ramach nich młodzi ludzie często podejmują swoje pierwsze, proekologiczne inicjatywy.

Razem możemy więcej

W naszym kraju działa obecnie wiele uznanych i zasłużonych organizacji ekologicznych. Jeżeli młodym ludziom zależy na rozwoju własnych inicjatyw proekologicznych, to dobrym pomysłem wydaje się start właśnie w takiej organizacji. Po pierwsze: wolontariat w ramach dużej, silnej i rozpoznawalnej fundacji daje ogromne możliwości działania i dotarcia do znacznie szerszej grupy odbiorców. Po drugie: większość z tych organizacji jest otwarta na energię i nowe pomysły młodych ludzi. Współpracując z dużą organizacją można kierować jej uwagę na nowe problemy. Praca w takiej strukturze to również wielka próba dla młodego człowieka – może sprawdzić swoją skuteczność w zespole, zdobyć doświadczenie i doświadczyć pozytywnego uczucia siły w grupie. Tego, że razem po prostu można więcej. Oto przykłady kilku organizacji, które na swoich stronach internetowych zachęcają do współpracy:
– Greenpeace: to jedna z najlepiej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych o międzynarodowym charakterze. Działa od 1971 roku, dzisiaj ma swoje oddziały już w ponad 40 krajach świata. Greenpeace ochrania środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, oceanów i mórz. Walczy o z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi, a także promuje rewolucję energetyczną i zrównoważone rolnictwo.
– Klub Gaja: założona w 1988 roku polska niezależna organizacja pozarządowa, która zajmuje się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt. Gaja stawia na edukację społeczeństwa, skłanianie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, co właściwie znaczy „być ekologicznym”. Dla tej organizacji bardzo ważna jest pomoc zwierzętom: zarówno dzikim, jak i hodowlanym.
– WWF: ta organizacja pozarządowa działa od 1961 roku. WWF ma charakter międzynarodowy, a jego działania są bardzo szerokie. Cel jednak jest jeden: zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Dlatego WWF prowadzi działania mające na celu ochronę zagrożonych gatunków (w Polsce organizacja działa m. in. na rzecz ochrony rysi, niedźwiedzi i wilków), chroni klimat, lasy, morza, oceany i rzeki. Jedną z najbardziej znanych kampanii WWF jest „SOS dla świata”. Ma ona na celu uświadomienie każdemu z nas, że nasze decyzje, podobnie jak wybory ludzi w innych krajach, mają wpływ na środowisko na całym świecie. WWF znane jest także dzięki swojej „Godzinie dla Ziemi” – w tym toku 28 marca o 20:30 czasu lokalnego, na całą godzinę zgasły światła w domach mieszkańców 158 państw świata.
– Fundacja Viva! Akcja dla Zwierząt: to działająca od 1994 roku międzynarodowa organizacja, która dąży do poprawy życia zwierząt. Walczy o prawa zwierząt, zachęca do adopcji, piętnuje przemoc i promuje wegetarianizm. Swoich wolontariuszy zachęca do zakładania samodzielnych grup lokalnych, które będą mogły przyłączać się do prowadzonych przez Vivę kampanii.

Zródło: http://przyjaznemiastanastart.onet.pl/inicjatywy-proekologiczne-mlodziezy

Dodaj komentarz