fbpx

Inżynier środowiska Karol Kluza i jego firma ISAGO znani są z innowacyjnej technologii

Z każdym rokiem coraz większym problemem stają się kwestie związane z ochroną środowiska. Mimo dużej popularności nadal istnieje duży odsetek firm, które mają negatywny wpływ na środowisko.

Dlatego tak ważne są firmy i przedsiębiorcy, którzy już teraz swoją działalnością poprawiają stan środowiska. Firma ISAGO i jej założyciel Karol Kluza wprowadza innowacje i wnosi nieoceniony wkład w sprawę ochrony środowiska. Poprzez ISAGO Karol Kluza od ponad 6 lat świadczy profesjonalne usługi w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na terenie województwa podkarpackiego. Jego wysiłki w zakresie inżynierii środowiska, między innymi, stanowią rozwiązanie dla trwającego i rosnącego z dnia na dzień problemu niedoboru wody, jak również mają pozytywny wpływ na ogólny dobrobyt lokalnej społeczności.

Karol opowiedział o swoich innowacyjnych projektach, które mają pozytywny wpływ na ślad ekologiczny, jak prowadzić udany biznes w dziedzinie zielonego budownictwa oraz o planach rozwoju.

Sukces Karola Kluzy jako przedsiębiorcy

Karol Kluza jest wybitnym inżynierem środowiska, który odniósł sukces. Jego kariera trwa już ponad 10 lat. Obok zdolności przedsiębiorczych Karol Kluza posiada wyższe wykształcenie i osiągnięcia akademickie, które stanowiły podstawę jego sukcesu i nadal okazują się cenne w jego przedsięwzięciach. W 2016 roku w Rzeszowie ukończył studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska o specjalności inżynieria lądowa i wodna.

Doświadczenie zawodowe w branży rozpoczął jednak jeszcze wcześniej, bo w 2011 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako asystent kierownika budowy w ISGG. To właśnie wtedy Karol Kluza po raz pierwszy zaczął projektować i wykonywać sieci wodociągowe, kanalizacyjne i stacje uzdatniania wody, którą to umiejętność doskonalił dopiero z czasem. Praca w ISGG dostarczyła Karolowi Kluzie cennych doświadczeń, które stały się impulsem do rozwoju jego kariery zawodowej.

Wkrótce po ukończeniu studiów założył firmę ISAGO, z siedzibą w Polsce, w Bukowcu. Firma działa w branży budowlanej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pobytu w ISGG, od razu wszedł do biznesu z wiedzą, która pomogła mu zdobyć klientów biznesowych i ważne kontrakty rządowe, takie jak budowa kanalizacji i wodociągów. Widoczność, jaką uzyskał jako ten, który dostarcza projekty na czas, w ramach kosztorysu i z oczekiwaną jakością, doprowadziła do szybkiego rozwoju firmy.

W 2018 roku nawiązali współpracę z firmami realizującymi duże projekty deweloperskie z zakresu inżynierii lądowej i środowiskowej, budującymi fabryki, apartamentowce, stacje benzynowe i centra handlowe. Firma Karola Kluzy odpowiada na tych budowach za systemy wodne, kanalizacyjne, osuszające oraz instalacje HVAC (czyli ogrzewanie, wentylację i klimatyzację)

Ponadto oferują rozwiązania dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, polegające na ponownym wykorzystaniu oczyszczonych ścieków w procesie produkcyjnym. Ta innowacyjna technika, opracowana przez Karola Kluzę jako głównego inżyniera, umożliwia zakładom znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na efektywność firmy jest bogata baza sprzętowa oraz bardzo doświadczeni pracownicy, którzy zostali wybrani bezpośrednio przez Karola Kluzę. Dużą rolę odegrała również jego własna bogata wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie.

ISAGO, w przeciwieństwie do konkurencji, zarządza swoimi projektami całościowo, od etapu planowania i projektowania, poprzez realizację, aż po dostarczenie całej niezbędnej dokumentacji. Takie całościowe i indywidualne podejście do każdego klienta jest dla wielu firm dużo bardziej efektywne i wygodne. A wszystko to dzięki wybitnym umiejętnościom inżynierskim i menedżerskim Karola Kluzy.

ISAGO i Karol Kluza przynoszą społeczeństwu liczne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.  Rozwiązania ISAGO wykorzystujące najnowsze technologie pozwalają producentom tworzyw sztucznych zaoszczędzić od 60 do 90 procent czystej wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Dzięki temu więcej czystej wody jest dostępne do użytku indywidualnego, co pomaga rozwiązać problem niedoboru wody na wielu obszarach. Ponadto ISAGO wykazało, że budowa nowych i niezawodnych systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej powoduje znaczną redukcję zanieczyszczeń.  O korzyściach ekonomicznych świadczy dostęp do wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w domach i budynkach firmowych, a także wewnętrzne instalacje wody i ciepłej wody realizowane przez ISAGO w sposób pozwalający na oszczędność wody i energii elektrycznej oraz zapewniający znaczne obniżenie kosztów dla właścicieli budynków.

W ciągu ostatnich 6 lat pracy w ramach swojej firmy ISAGO Karolowi Kluzie udało się zrealizować wiele znaczących i dużych projektów. Przykładowo, brali udział w budowie kanalizacji sanitarnej w Sedleszczanach w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym oraz przebudowie sieci wodociągowej, projekcie o wartości 1 967 392,52 zł.

O pracy Karola Kluzy świadczą również projekty zrealizowane dla jednej z największych firm w branży recyklingu w Polsce. Po pierwsze, zaprojektowali i wdrożyli system, który kierował brudną wodę z procesu mycia tworzyw sztucznych do oczyszczenia i dostarczał oczyszczoną wodę do ponownego wykorzystania w procesie mycia odpadów. Po drugie, zaprojektowali i wdrożyli system chłodzenia urządzeń do peletowania, wykorzystujący oczyszczoną wodę z procesu mycia odpadów.

ISAGO pracowało również w projekcie o wartości 199 451,19 zł przy budowie głównej przepompowni ścieków oraz przebudowie przyłączy sieciowych do przepompowni w Tarnowskiej Woli w Nowej Dębie.

To tylko niektóre z wyróżnionych prac Karola Kluzy. Karol Kluza wciąż się doskonali, szukając nowych rozwiązań inżynierskich.

W swojej dziedzinie dokonał już wiele, ale nie zamierza na tym poprzestać. Nadal ma wiele długoterminowych celów i silne pragnienie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez oferowanie swoich usług i wiedzy firmom działającym już w branży tworzyw sztucznych.

Jako główny inżynier, Karol Kluza może mieć realny wpływ na środowisko. Ponadto wie lepiej niż ktokolwiek inny, jakie są dziś problemy i jak należy je rozwiązywać.

Jak mówi, jednym z głównych problemów dzisiejszych fabryk jest ogromne zużycie wody. ISAGO może zaprojektować i zbudować zakłady, które w efekcie znacznie ograniczą zużycie wody.

Karol Kluza nie jest gotowy na odpoczynek. Ciągle się uczy, doskonali i tworzy nowe rozwiązania inżynierskie, które prowadzą do pozytywnych zmian w życiu ludzi. W planach ma stworzenie nowego działu w ramach ISAGO, który będzie odpowiedzialny za projektowanie i budowę infrastruktury kanalizacyjnej, ściekowej, wodnej i gazowej.

Ponadto dział infrastruktury w spółce będzie współpracował z firmami budowlanymi, które wznoszą budynki na tym terenie. Będzie świadczył dla nich usługi w zakresie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wewnętrznych instalacji wodnych i grzewczych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Tego typu prace będą miały pozytywny wpływ ekonomiczny i środowiskowy na lokalny rozwój mieszkalny i przemysłowy, a także, jak wspomniano wyżej, pomogą producentom tworzyw sztucznych zaoszczędzić od 60 do 90 procent czystej wody wykorzystywanej w ich procesach.

Jako inżynier środowiska, Karol Kluza chce mieć jak najwięcej pozytywnych wpływów na życie ludzi. Albo poprzez zapewnienie społeczeństwu dostępu do czystej wody i ścieków, albo poprzez wprowadzenie ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w przedsiębiorstwach, albo poprzez ogólny wkład w zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Praca dla dobra publicznego to definicja sukcesu Karola Kluzy.

Zawsze ciekawie jest obserwować przedsiębiorców odnoszących sukcesy, zwłaszcza tych, którzy zmieniają życie ludzi na lepsze. Karol Kluza należy do tej kategorii. Jego firma jest bardzo przydatna na polskim rynku, lub gdziekolwiek zdecyduje się na swoje przedsięwzięcie.

Można śmiało powiedzieć, że sukces Karola Kluzy, jego liczne osiągnięcia i szybki rozwój ISAGO wynika z jego pasji i zaangażowania w swoje przedsięwzięcie.

Dodaj komentarz