fbpx

Zdaniem eksperta, szkoła powinna rozbudzać i podtrzymywać chęć do poznawania świata

W obliczu zmieniającej się rzeczywistości, system edukacyjny stoi przed koniecznością głębokich przemian. Zdaniem prof. dr. hab. Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN), szkoła powinna przede wszystkim pobudzać i utrzymywać zainteresowanie poznawaniem świata. W rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreśla, że kluczowymi elementami edukacji powinny być: rozwijanie krytycznego myślenia, umiejętność pracy zespołowej, a także przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zdrowia i finansów. Profesor apeluje o radykalne „odchudzenie” programów nauczania.

Jemielniak zwraca uwagę na problem zanikającego zainteresowania matematyką wśród najmłodszych, wskazując na badanie przeprowadzone w Finlandii. Uważa, że tradycyjne metody nauczania nie są w stanie utrzymać naturalnej ciekawości dzieci, co prowadzi do zniechęcenia i odejścia od nauki. Podkreśla konieczność adaptacji metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, promowania kreatywności i praktycznego zastosowania wiedzy.

Krytykując obecną strukturę edukacyjną, profesor zaznacza, że niektóre elementy programów nauczania są przestarzałe i nieodpowiadają potrzebom współczesnego społeczeństwa. W jego opinii nauka powinna koncentrować się na przygotowaniu do życia w społeczeństwie, rozwijaniu umiejętności miękkich oraz na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Jemielniak postuluje wprowadzenie nowych przedmiotów skupiających się na krytycznym myśleniu, edukacji zdrowotnej, komunikacji i wiedzy algorytmicznej.

Profesor wskazuje także na problem nadmiernego obciążenia uczniów i konieczność zmiany podejścia do prac domowych oraz oceniania. Zdaniem Jemielniaka, system edukacji powinien bardziej skupiać się na dyskusji, pracach grupowych i wspólnym odkrywaniu wiedzy, niż na tradycyjnym zapamiętywaniu i powtarzaniu informacji.

Dariusz Jemielniak podkreśla, że edukacja powinna przede wszystkim służyć rozwojowi umiejętności potrzebnych do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zmiany w systemie edukacyjnym są nie tylko możliwe, ale i konieczne, by przygotować młodych ludzi do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijania międzyludzkich relacji oraz ciągłego samodoskonalenia. Profesor apeluje o odważne i przemyślane reformy, które mogą przynieść rzeczywistą wartość dla przyszłych pokoleń.

Źródło: naukawpolsce.pl

Dodaj komentarz