fbpx

Pomysłowe systemy zbierania wody deszczowej

Około 35% wody, którą zużywamy w domu, ląduje w toalecie. A gdybyśmy do spłukiwania używali wody deszczowej? Przyniosłoby to sporo oszczędności wody i pieniędzy. Ponadto deszczówka może być używana do innych prac domowych np. do podlewania kwiatów, prania, mycia okien czy naczyń.

Proste instalacje do zbierania wody deszczowej łatwo zrobić samemu przy posiadaniu minimum potrzebnej wiedzy. Na większą skalę (np cały obszar zabudowań) sprawdzą się bardziej zaawansowane systemy. Najbardziej powszechne instalacje zbierają deszczówkę z dachu a następnie odprowadzają ją rynnami do zbiornika retencyjnego. Stąd woda transportowana jest do punktu poboru, lub prowadzona jest w głąb ziemi jako dopełnienie wód gruntowych.

Zebrana deszczówka może służyć jako uzupełnienie innych źródeł wody gdy jest ich za mało lub są niskiej jakości. Zapewnia także dobrą alternatywę w czasie suszy, kiedy wody gruntowe opadają i wysychają studnie. Technologia ta jest bardzo elastyczna i może być stosowana w różnych warunkach: przez najbardziej bogate i najbiedniejsze społeczeństwa w najbardziej wilgotnych i suchych strefach klimatycznych.

Każdy system zbierania wody deszczowej składa się co najmniej z następujących elementów:

  1. Zlewnia lub powierzchnia dachu do zbierania wody deszczowej – powinna być wykonana z jakiegoś twardego materiału, który nie będzie pochłaniał i zanieczyszczał wody. Mogą to być dachówki, metale, tworzywa sztuczne.

  2. Systemy dostarczania (rynny) do transportowania wody z dachu lub powierzchni zbierającej do zbiornika magazynowego. Niestety na naszym dachu mogą gromadzić się różne zanieczyszczenia, które, jeśli dostaną się do naszego zbiornika obniżą jakość naszej wody. Zaleca się zamontowanie także odpowiednich filtrów, które zatrzymają zanieczyszczenia.

  3. Zbiorniki do przechowywania wody, dopóki nie zostanie użyta – Zaleca się zbiorniki plastikowe lub drewniane wyściełane folią, najlepiej ustawione w cieniu – zapobiegnie to rozwojowi flory. Materiał i konstrukcja ścian zbiorników powierzchniowych musi być w stanie oprzeć się naciskowi wody, a w glebie naciskom zewnętrznym, gdy zbiornik jest pusty. Wybór wielkości zbiornika zależy od środków, które chcemy na niego przeznaczyć, a także od sumy opadów, wielkości dachu, zapotrzebowania czy np. ilości osób w gospodarstwie domowym.

  4. Urządzenie do ekstrakcji wody, może to być kran, lina z wiadrem, pompa, w zależności od położenia pojemnika. W przypadku odprowadzania do wód gruntowych: urządzenie do infiltracji.

  5. Ponadto istnieje wiele dostępnych systemów do oczyszczania wody przed, podczas lub po przechowywania.

Możliwości budowy systemów są nieograniczone, każdy może dopasować konstrukcję do swoich potrzeb. Odpowiednio zadbane zbiorniki będą służyć długo i dostarczać dobrej jakości wodę.

 

Źródło: sswm.info

Dodaj komentarz