fbpx

Francja wprowadza całkowity zakaz korzystania z telefonów w szkołach

Zakaz używania smartfonów, tabletów itp. dotyczy przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych i szkół średnich do X klasy, czyli obejmuje dzieci i uczniów w wieku od 3 do 15 lat. Francuskie licea mają możliwości wprowadzenia zakazu smartfonów, lecz nie są do tego zobowiązane. Nowa regulacja, będąca zaostrzeniem już obowiązujących przepisów, przewiduje całkowity zakaz używania w szkole urządzeń łączących się z Internetem we wszystkich pomieszczeniach i podczas zajęć szkolnych, także poza budynkiem szkoły. Wyjątki dotyczą jedynie przepadków, kiedy urządzenia te są pomocą naukową na lekcji lub kiedy są własnością uczniów z niepełnosprawnościami.

We Francji już od roku 2010 obowiązuje ustawa zabraniająca używania smartfonów podczas lekcji. Minister oświaty Jean Michel Blanquer jest przekonany, że dotychczasowa regulacja była mało efektywna. Nie obejmowała ona bowiem wszystkich szkół i nie miała solidnych podstaw prawnych. Natomiast nowa ustawa „przenosi Francję w XXI wiek” – zaznaczył minister, dodając, że jest ona także przesłaniem do francuskiego społeczeństwa i do państw na całym świecie.

Zwolennicy nowej ustawy argumentują między innymi, że smartfony rozpraszają uwagę uczniów podczas lekcji, zakłócają atmosferę w szkole i zmniejszają aktywność ruchową uczniów na boiskach szkolnych. Nierzadko smartfony stawały się także narzędziem mobbingu w szkołach, gdy przy ich pomocy np. nagrywano akty dręczenia uczniów.

Według badań przeprowadzonych przez London School of Economics, uczniowie szkół, w których zabronione jest korzystanie z komórek, osiągają wyniki lepsze o ponad 6,4 proc. w stosunku do tych uczących się w placówkach, gdzie telefony są dozwolone.

 

Czytaj więcej na: dw.com

Dodaj komentarz