fbpx

Gorzów Wlkp. Siłownia otwarta w lockdownie wygrywa w sądzie z Sanepidem

Gorzów Wielkopolski w woj. lubuskim. Siłownia, która była otwarta w czasie lockdownu, wygrała w sądzie z sanepidem. Lokal nie zapłaci kary, a sanepid będzie musiał wypłacić siłowni odszkodowanie.

Sanepid nałożył na siłownię, która była otwarta mimo nałożonego przez rząd zakazu, 25 tys. złotych kary. WSA w Gorzowie Wlkp. uchylił karę i zasądził od Sanepidu na rzecz siłowni 4350 zł, ponieważ, jak oceniono, w rzekomym prawie naruszono standardy konstytucyjne.

„Dominujący i ugruntowany jest również pogląd, zgodnie z którym rozporządzenie – jako wydane na podstawie ściśle określonego upoważnienia ustawowego – nie może dowolnie modyfikować ani uzupełniać upoważnienia. Odstępstwa od treści upoważnienia nie mogą być usprawiedliwione względami praktycznymi ani potrzebami związanymi z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych” – czytamy na stronie nsa.gov.pl.

„[…] W konsekwencji podejmowana w tym zakresie samoistna działalność prawotwórcza doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji RP. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny” – czytamy dalej.

„[…] Należy również wskazać, że zakaz naruszania istoty wolności i praw konstytucyjnych nie ma, co do zasady zastosowania w stanach nadzwyczajnych, poza wyjątkami, o których mowa w art. 233 ust. 1 Konstytucji RP. Wśród tych wyjątków nie ma wolności działalności gospodarczej. Z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP wynika natomiast wprost, że ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolność działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). W związku z tym warunkiem konstytucyjnym umożliwiającym ingerencję w istotę wolności działalności gospodarczej jest uczynienie tego w jednym ze stanów nadzwyczajnych opisanym w Konstytucji RP. W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej” – ocenił sąd.

 

Źródło: nczas.com

Foto ilustracyjne

Dodaj komentarz