fbpx

Jest nazywany Niewidzialnym Parkiem Narodowym. Czy powstanie 24 park narodowy w Polsce?

To miejsce, gdzie przetrwały ostatnie skrawki pierwotnej Puszczy Karpackiej. Turnicki Park Narodowy oficjalnie jeszcze nie istnieje, ale wielu ludzi wierzy, że niedługo doczekamy się 24 parku narodowego w kraju.

Choć Turnicki PN jeszcze nie został oficjalnie utworzony, to istnieje już m.in. dedykowana strona “społecznie projektowanego parku”. Zwany jest też Niewidzialnym Parkiem Narodowym, ponieważ jego statusu nie potwierdza żaden akt urzędowy, a wyłącznie wola zaangażowanych w ochronę obszaru.

Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Birczańskie” istnieje na Podkarpaciu od 2001 r.  Położony jest przy granicy z Ukrainą i leży częściowo w Karpatach Wschodnich w mezoregionach: Góry Sanocko-Turczańskie i Płaskowyż Chyrowski, a częściowo w Karpatach Zachodnich w mezoregionie Pogórze Przemyskie. Na terenie LKP znajdują się chronione obszary: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Gór Słonnych i Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Jak wynika z opracowań ekspertów przyrody z PAN – turnickie lasy są największymi zwartymi kompleksami o wykazanej ciągłości leśnej od 1780 roku. Wiele przemawia za tym, aby obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego został objęty dodatkową ochroną.

O utworzenie Turnickiego Parku Narodowego Inicjatywa Dzikie Karpaty apeluje od ponad 4 lat. 25 kwietnia 2021 r. rozpoczęła się kolejna blokada wycinki na Pogórzu Przemyskim. “Las chroni nas wszystkich” i “Ochronimy wspólny las” – takie hasła towarzyszą od początku blokad wycinki.  Jak mówią ekolodzy, obszary Natura 2000 – Pogórze Przemyskie i Góry Słonne, a także nieocenione okazy fauny i flory są dowodem na to, że już dawno na tym terenie powinien powstać park narodowy, a wszelkie wycinanie drzew i niszczenie siedlisk powinno być niedozwolone.

Na stronie turnickipn.pl czytamy, że obszary potencjalnego parku są obecnie zagrożone m.in. przez wycinkę starych drzew, spełniających kryteria drzew pomnikowych, niszczenie stref przypotokowych i ogranizację polowań zbiorowych.

Jak się okazuje z utworzenia Turnickiego PN płynęłyby liczne korzyści. Parki narodowe pozwalają objąć ochroną wrażliwe gatunki fauny i flory oraz ich siedliska. Oprócz tego są także motorem napędzającym lokalną gospodarkę.

Działacze na rzecz przyrody wierzą, że Turnicki powstanie, ale musi to nastąpić szybko, póki jest co chronić. 

“Walka o przyrodę, to według mnie prawdziwy przejaw czegoś, co niektórzy nazywają patriotyzmem. Ochrona przyrody, to też ochrona ludzkości, to po prostu dbanie o nas samych i kolejne pokolenia w dalszej perspektywie.” – mówi Marcin z Inicjatywy Dzikie Karpaty.

 

Źródło: zielona.interia.pl

Foto: Tomasz Nabiałkowski / Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Dodaj komentarz