fbpx

Studenckie Noble 2023 przyznane dziewięciorgu wybitnym studentom

W sobotę, w Warszawie, dziewięcioro młodych naukowców otrzymało prestiżowe Studenckie Noble 2023. W bieżącym roku wręczono również specjalne wyróżnienie, skierowane do odpowiedzialnego za zarządzanie zasobami, które posiadamy.

Studencki Nobel jest inicjatywą Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), które organizuje konkurs od 2009 roku.

„Studencki Nobel stanowi unikalny, ogólnopolski program stypendialny tworzony przez studentów i dla studentów. Naszym celem jest docenienie najbardziej wybitnych i utalentowanych jednostek, dając im dodatkowe możliwości rozwoju” – powiedziała Julia Bańko, wiceprzewodnicząca do spraw projektów krajowego zarządu NZS, w rozmowie z PAP.

Konkurs daje wybitnym studentom platformę do pokazania swoich naukowych i artystycznych osiągnięć. Wybór laureatów opiera się na kryteriach, takich jak: wyniki w nauce, aktywność naukowa, społeczna i artystyczna, współpraca z mediami naukowymi, jak również zaangażowanie w samorząd studencki i w działalność organizacji studenckich.

Konkurs podzielony jest na dziewięć obszarów: nauki techniczne; sztuka; dziennikarstwo i literatura; nauki przyrodnicze i energetyka; fizyka i astronomia; medycyna i farmacja; nauki społeczne; nauki ekonomiczne oraz aktywność społeczna.

W tegorocznej edycji zgłosiło się 840 uczestników. Kandydatury były oceniane przez Krajową Komisję Konkursową, w której skład wchodziło 49 naukowców z 18 różnych uczelni.

W kategorii Dziennikarstwo i Literatura triumfowała Maria Lipińska, Nauki Społeczne zdobył Andrzej Porębski, Medycyna i Farmacja przypada na Natalię Sauer, Sztuka na Olenę Matoshniuk, Nauki Przyrodnicze i Energetyka na Magdalenę Trusińską, Nauki Ekonomiczne na Jarosława Pawlika, Nauki Techniczne na Mateusza Krzyzińskiego, Działalność Społeczna na Jakuba Wojtachę, Fizyka i Astronomia na Mikołaja Zawadzkiego.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego o łącznej wartości 50 000 zł. Przyznano również nagrodę specjalną, związaną z działaniami 3W, w wysokości 5 000 zł, której laureatem został Michał Cichowicz.

Inicjatywa 3W (woda-wodór-węgiel) koncentruje się na odpowiedzialnym zarządzaniu dostępnymi zasobami, dążąc do aktywacji społeczeństwa, biznesu, nauki i administracji państwowej w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali także nagrody od Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Humanitas w Sosnowcu, które przyznały „Złote indeksy”, umożliwiające studiowanie na dowolnym kierunku uczelni.

Dodaj komentarz