fbpx

Jakie są dopuszczalne normy pola elektromagnetycznego?

Pole elektromagnetyczne to zjawisko, które występuje zarówno naturalnie, jak i jest wytwarzane w sposób sztuczny. Jakie są zatem jego źródła? Jakie są dopuszczalne normy pola elektromagnetycznego w Polsce? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Źródła pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne jak wspomniano we wstępie, wytwarzane jest zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny. Naturalne źródła promieniowania elektromagnetycznego to przede wszystkim słońce, jednak warto mieć świadomość, że towarzyszy ono również zjawiskom atmosferycznym, takim jak np. wyładowania piorunowe. Sztuczne źródła pola elektromagnetycznego są natomiast efektem działalności człowieka i należy wymienić wśród nich m.in. generatory prądotwórcze, urządzenia rentgenowskie, sprzęt AGD, czy sieci komórkowe i internetowe. Istotna w tym przypadku jest świadomość, że o ile naturalnie powstałe pole elektromagnetyczne nie zagraża człowiekowi, to nadmierna ekspozycja na promieniowanie wytwarzane w sposób sztuczny może mieć poważne konsekwencje dla ludzkiego zdrowia.

Jakie są dopuszczalne normy pola elektromagnetycznego w Polsce?

Mając świadomość, że nadmierna ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, warto znać normy pola elektromagnetycznego obowiązujące aktualnie w Polsce. Reguluje je rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku, zgodnie z którym dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego dla częstotliwości od 2-300 GHz wynosi 10W/m2. Co ciekawe są to nowe normy, które zostały zwiększone stukrotnie w odniesieniu do wcześniej obowiązujących dopuszczalnych poziomów. Z czego wynika ta zmiana? Przede wszystkim  z rozwoju nowoczesnych technologii, których przykładem może być sieć 5G i konieczności stworzenia dla nich podstaw prawnych.

Jak samodzielnie zmierzyć pole elektromagnetyczne?

Znając dopuszczalne normy pola elektromagnetycznego obowiązujące w Polsce, warto wiedzieć również, że możliwe jest samodzielne zmierzenie poziomu promieniowania. Umożliwia to odpowiedni miernik pola elektromagnetycznego, czyli niewielkie urządzenie pozwalające przeprowadzić samodzielny pomiar. Istotna w tym przypadku jest oczywiście jego jakość, która przekłada się na dokładność pomiaru. Dlaczego warto samodzielnie zmierzyć poziom promieniowania elektromagnetycznego? Przede wszystkim ze względu na możliwość uniknięcia negatywnych skutków działania pola elektromagnetycznego. Co istotne w przypadku wysokiej jakości urządzeń możliwe jest automatyczne wykrywanie podwyższonych poziomów promieniowania, co sprzęt informuje sygnałem dźwiękowym. W efekcie można szybko oddalić się z miejsca, w którym występuje zagrożenie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dopuszczalne normy pola elektromagnetycznego w Polsce to poziomy, w przypadku których promieniowanie nie zagraża ludzkiemu zdrowiu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przed kilkoma laty zostały one wyraźnie podwyższone, co budzi wiele kontrowersji i może stanowić kwestię do zastanowienia.

Dodaj komentarz