fbpx

Prestiżowe wyróżnienia dla młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej

W ostatnim czasie dwoje młodych naukowców, których kariery zawodowe znakomicie się rozwijają, zostało przyjętych do elitarnych gremiów.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ z Katedry Inżynierii Molekularnej (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) została przyjęta do Young Academy of Europe (YAE). W tym prestiżowym gronie młodych naukowców jest pierwszą osobą z Łodzi i jedną z siedmiu w Polsce.

Dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ z Instytutu Maszyn Przepływowych (Wydział Mechaniczny) został przyjęty do Leadership Academy for Poland, jednego z najlepszych programów rozwoju przywództwa prowadzonego między innymi przez wykładowców Uniwersytetu Harvarda.

Young Academy of Europe, której członkiem została dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ, powstała w 2012 r. w Brukseli. Jest głosem młodych naukowców, którzy starają się wpłynąć na politykę naukową i przyczynić się do rozwoju europejskiego programu naukowego na nadchodzące dziesięciolecia.

Dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ uczestniczy w różnych działaniach na rzecz młodych naukowców, zwłaszcza kobiet i dziewcząt zaangażowanych lub zainteresowanych pracą naukową, szczególnie w dziedzinach STEM. Jak mówi:

— W Young Academy of Europe chciałabym wnieść swój wkład we wzmacnianie pozycji i zdolności kobiet w inżynierii, bardziej wszechstronne tworzenie sieci kontaktów oraz kontynuować pracę na rzecz zreformowania sposobu oceniania badań naukowych w ramach europejskiej koalicji COARA i globalnej inicjatywy przedstawionej w deklaracji San Francisco Declaration on Research Assessment.

Kolejnym wyróżnieniem, które spotkało dr hab. inż. Martę Gmurek, prof. PŁ jest wybór na członkinię Zarządu Głównego prestiżowego Stowarzyszenia Humboltystów Polskich — Societas Humboldtiana Polonorum, gdzie pełni funkcję skarbnika.

Dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ po trzyetapowej rekrutacji znalazł się w gronie 40 uczestników bieżącej edycji programu Leadership Academy for Poland. Liczba chętnych corocznie przekracza 15 osób na jedno miejsce.

Jednym z partnerów nominujących do programu było miasto Łódź. Jak zaznacza naukowiec:

— Chciałbym zobaczyć talenty przyjeżdżające na Politechnikę i do Łodzi podekscytowane możliwościami i atmosferą tego środowiska. Właśnie dlatego musimy kształtować ludzi, którzy będą odważnie tworzyć nowe technologie i rozwiązania. Powinniśmy jak najszybciej zmienić model kształcenia z opartego o wykładanie na model oparty o wzmacnianie talentów i kompetencji.

Dodaj komentarz