fbpx

Polski uczeń Maksymilian Gozdur zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym europejskim konkursie

Maksymilian Gozdur, niedawny absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego i przyszły student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) w kategorii nauk społecznych. Nagrodę przyznano mu za jego dogłębną analizę prawną. Informację tę przekazały źródła z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, instytucji współorganizującej wydarzenie.

Jego sukces utrwala Polskę jako kraj z silnymi osiągnięciami w konkursie EUCYS. Od czasu debiutu Polski w tym konkursie w 1990 roku, łącznie 67 projektów polskich uczniów zdobyło nagrody — w tym 29 nagród głównych oraz 38 dodatkowych, specjalnych i honorowych wyróżnień.

Oprócz nagrody głównej o wartości 7000 euro Maksymilian Gozdur zdobył również nagrodę honorową, która umożliwia mu udział w Stockholm International Youth Science Seminar. Jego praca, pod tytułem “Instytucje sprawiedliwościowe przewidziane w procedurze karnej Polski i Francji a standardy rzetelnego procesu…” skupia się na gruntownej analizie prawa karnego i socjologii prawa, proponując rewolucyjne zmiany w systemie prawnym.

Gozdur argumentuje, że jego proponowane zmiany mogłyby zwiększyć efektywność wymiaru sprawiedliwości i umożliwić lepszą resocjalizację przestępców. Twierdzi też, że wprowadzenie jego pomysłów miałoby pozytywny wpływ na procedury w sprawach karnych, obniżenie kosztów sądowych i zmniejszenie stygmatyzacji skazanych.

“Wygrana da moim propozycjom pewną widoczność i otworzy dyskusję na temat systemu karnego i sprawiedliwości naprawczej. W tej chwili to ważniejsze niż sama nagroda finansowa ” — mówi Gozdur.

Innym Polakiem, który odniósł sukces w tegorocznym EUCYS, jest Szymon Perlicki, uczeń z Wrocławia, który za swoją pracę matematyczną otrzymał nagrodę specjalną, w tym udział w konferencji i stażu naukowym w Bułgarii.

Kolejny międzynarodowy finał EUCYS odbędzie się w Polsce po dziesięcioletniej przerwie, z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach jako gospodarzem. Uczniowie zainteresowani prezentacją swoich badań mogą już zgłaszać swoje projekty do kolejnej edycji, z terminem składania wniosków do 15 grudnia.

Dodaj komentarz