fbpx

Prof. Tomasz Sobierajski: Dziś „Bogiem” jest szeroko pojęty rozwój osobisty, z pseudotrenerami w roli kapłanów

W dzisiejszym świecie coraz częściej słyszy się o znaczeniu samorozwoju i konieczności skupienia na własnych potrzebach. Jednak, jak zauważa socjolog prof. Tomasz Sobierajski, ta tendencja może prowadzić do pewnego rodzaju zdziecinnienia społecznego. Profesor krytykuje oferty tzw. „pielęgniarzy wewnętrznego dziecka”, którzy za obietnicę szybkich rozwiązań życiowych i samorozwoju, często za wysoką cenę, proponują drogi na skróty. Jego zdaniem, takie podejście do rozwoju jest nie tylko naiwne, ale i szkodliwe społecznie.

Z jednej strony mamy indywidualizm i koncentrację na sobie, z drugiej – potrzebę powrotu do większej świadomości społecznej. Profesor Sobierajski podkreśla, że kluczem może być zrównoważenie tych dwóch aspektów, nie odrzucając całkowicie samorozwoju, ale też nie zapominając o odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Zjawisko to przyjmuje szczególnie wyraźną formę w społeczeństwach rozwiniętych, gdzie kultura indywidualności wypiera poczucie wspólnotowości. Profesor odnosi się również do zmieniającej się roli rodziców i relacji międzypokoleniowych, gdzie dorośli często chcą naśladować swoje dzieci, zamiast przyjmować dojrzałą rolę opiekuńczą.

Tomasz Sobierajski wskazuje także na niebezpieczeństwa płynące z kultury opartej na storytellingu i „bajkach”, gdzie marketing tworzy iluzję, że poszczególne produkty lub działania mogą całkowicie zmienić nasze życie. Takie podejście może prowadzić do frustracji i rozczarowania, gdyż rzeczywistość rzadko kiedy odpowiada fikcyjnym obietnicom.

W końcu profesor zwraca uwagę na potrzebę duchowości i poszukiwania głębszego sensu życia, co w społeczeństwie odchodzącym od tradycyjnych form religijności często zostaje zastąpione przez płytkie i komercyjne formy samorozwoju. Podkreśla, że ważne jest dojrzewanie i osiąganie emocjonalnej dojrzałości, co pozwala na zdrowe i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Prof. Tomasz Sobierajski, socjolog i metodolog, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jego badania koncentrują się na zjawiskach społecznych, w tym na problemach wynikających z nadmiernego skupienia na samorozwoju i zdziecinnienia społecznego. Więcej na temat jego pracy można znaleźć na stronie tomaszsobierajski.com.

Źródło: zwierciadlo.pl

Dodaj komentarz