fbpx

Niewyczerpywalna energia bez skutków ubocznych? Cewka Rodina może być odpowiedzią

Darmowa energia, to jeden z najważniejszych tematów poruszanych przez media alternatywne. Wielkie korporacje, rządy państw oraz inne organizacje zainteresowane utrzymaniem obecnego porządku na świecie, skutecznie blokują społeczeństwu dostęp do wszystkiego, co może ostatecznie zakończyć dominację samozwańczych elit nad resztą ludzkości. Powody takiej postawy można przedstawić następująco:

  1. Gdybyśmy mogli wykorzystywać własne, darmowe zasoby energetyczne, wówczas ponadnarodowe kartele i mocarstwa utraciłyby gigantyczne zyski, zaś rządy utraciłyby kontrolę nad narodami.
  2. Zasady działania niektórych, proponowanych obecnie urządzeń, obalają obowiązujące „prawa” fizyki. Wielu spośród naukowców boi się przyznać, że reguły i twierdzenia, na jakich zbudowali swoje kariery, mogą być fałszywe.
  3. Wielu z wielkich wynalazców ginie lub zostaje skutecznie „uciszonych”, zaś inni są nastawieni zbyt mocno na uzyskanie patentów i zysków, aby takie urządzenia faktycznie mogły wywołać globalną rewolucję.

 

„Matematyka wirowa”

Marko Rodin to współczesny Nikola Tesla, podobnie ignorowany, choć mający dla świata propozycję, która może okazać się największym odkryciem w dziejach nauki.

Jak twierdzi, udało mu się stworzyć trójwymiarowy model matematycznego języka przyrody, oparty na tzw. „matematyce wirowej”. Ta matematyka nie posiada anomalii i ukazuje kształt i funkcje Wszechświata, będącego torusem. Pokazuje ona, że relacje między liczbami nie są przypadkowe lub wymyślone przez człowieka, zaś liczby są w rzeczywistości elementarnymi cząsteczkami, z których wszystko się składa.

Ta obecnie utracona wiedza, była dobrze znana w starożytności zaś teraz jest odkrywana na nowo. Siatka owych liczb odsłania kalibrację i koordynację dla silnika, jaki może zabrać nas w podróż po całym Wszechświecie i zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości.

Według Wikipedii Torus to dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli nie mającej z nim wspólnych punktów). Prostym wyobrażeniem torusa może być napompowana dętka rowerowa lub powierzchnia obwarzanka.

 

Klucz do Wszechświata?

Mówią, że matematyka jest językiem Boga – tak sądzili uczniowie Pitagorasa w starożytnej Grecji. W ten sam sposób myśleli Newton i Galileusz, i tego się trzymają współcześni fizycy, kosmolodzy, a nawet teolodzy. Co ciekawe, Nikola Tesla miał niegdyś powiedzieć: Jeśli tylko ludzkość znałaby moc trójek, szóstek i dziewiątek, to byłby to zupełnie inny świat. Mielibyśmy klucz do Wszechświata.  

Rodin uważa, że jego odkrycie pozwoli zrozumieć sposób, w jaki istnieje i funkcjonuje Wszechświat, co wnosi ogromne implikacje praktyczne. Opracował on specjalną cewkę, której działanie ma zdolność do całkowitej przemiany naszego społeczeństwa. Problem w tym, że mimo, iż jego praca była recenzowana przez czołowe nazwiska światowej nauki (np. Jonas Salk – wynalazca szczepionki przeciw grypie i polio), to nadal z premedytacją ignoruje się potencjalne korzyści tego wynalazku dla ludzkości.

Marko Rodin i jego zespół nie chcą sprzedać się korporacjom, które jak wiadomo mogą tłumić jego ideę, zmieniać ją lub myśleć tylko o zysku dla siebie, nie zaś dla wszystkich.

W trwającym ponad cztery godziny wykładzie (link pod tekstem), omawiane są praktyczne efekty implementacji technologii „cewki Rodina”:

  • niewyczerpana, wolna energia;
  • koniec wszystkich chorób;
  • możliwość wyprodukowania nieograniczonej ilości pożywienia;
  • możliwość podróżowania do dowolnego miejsca we Wszechświecie;
  • budowa „ostatecznych” superkomputerów;
  • obalenie wszystkich istniejących technologii.

Celem zespołu Marko Rodina jest zainicjowanie oddolnej rewolucji energetycznej i technologicznej, poprzez przekazanie opinii publicznej niezbędnej wiedzy, w ramach projektu typu open source. Twórcy chcieliby tłumaczyć te zjawiska również dzieciom, podczas specjalnych wykładów, a także udostępniać wiedzę w formie prostych książek czy płyt z instruktażem pokazującym budowę cewki. Chcą oddać ten cały projekt w ręce ludzi, aby uratować nasz świat przed społecznym upadkiem.

Pozostaje nam w miarę możliwości rozpowszechniać wiedzę aż osiągniemy masę krytyczną, która siłą rozpędu zniweczy plany tych, dla których jesteśmy wyłącznie wyborcą, konsumentem czy szkodnikiem przeznaczonym do wytępienia.

Randy Powell – wstęp do nauk marka Marka Rodina:

 

4-godzinny wykład Marka Rodina:

Opracowanie: KM

Źródło: zmianynaziemi.pl

 

 

Dodaj komentarz