fbpx

Sieć tuneli w głębokich jaskiniach. Niezwykłe znalezisko na terenie olsztyńskiego zamku

W ruinach olsztyńskiego zamku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Niedawno badacze odkryli doskonale zachowany ornamentowy piec kaflowy z wizerunkiem sokoła podczas polowania. W tej części Europy średniowieczne znalezisko jest rzadkim okazem.

Badania archeologiczne na terenie zamkowym w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej prowadzone są od wielu lat. Badaczom udało się odnaleźć wiele pozostałości po ludach zamieszkujących to miejsce w średniowieczu. W jaskini leżącej w dolnej części zamku znaleziono liczne kamienne narzędzia, które mogą świadczyć o obecności neandertalczyków kilka tysięcy lat temu. Kafel piecowy każe również przypuszczać, że podobnych znalezisk będzie więcej. Wszystko z powodu licznych tuneli wydrążonych w jaskiniach. Ich zgłębianie zajmie najprawdopodobniej kilka kolejnych lat. Dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii UJ wyjaśnił, czym jest najnowsze znalezisko z malowidłem.

– Jest to jeden z bardzo niewielu późnogotyckich kafli płytowych, przedstawiających scenę polowania z sokołem. Z naszej części Europy znanych jest około dwudziestu podobnych zabytków. Okaz z Olsztyna datować należy na drugą połowę wieku XV lub sam początek XVI stulecia.

W 2019 r. w innej części jaskini badacze odkryli piec metalurgiczny z XV w. Skalna szczelina znajdująca się pod piecem była formą tunelu, do którego trafiały popiół i drobne przedmioty. Odwierty archeologiczne wykazały, że szczeliny sięgają nawet 7 m w głąb jaskini. W tym roku udało odkryć się kolejne. Aby pomóc w badaniu, do archeologów dołączyła grupa grotołazów pod kierunkiem Krzysztofa Mazika.

– Wstępne wyniki są bardzo obiecujące, wskazujące na istnienie rozgałęzionego systemu pustek i szczelin pod dnem znanej wcześniej jaskini. Mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini Zamkowej Dolnej – powiedział dr hab. Adrian Marciszak z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Na terenie zamku najprawdopodobniej znajdują się inne tunele i jaskinie, a potwierdzają to najnowsze wyniki badań elektrooporowych, przeprowadzone przez badaczy z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

– Ujawniły one istnienie jeszcze jednej, ogromnej pustki – prawdopodobnie krasowej, choć ewentualności, że jest ona związana z konstrukcją zamku nie można na tym etapie całkowicie wykluczyć. Wzgórze zamkowe wymaga dalszych, systematycznych badań i prac restauratorskich. (…) Gigantycznych rozmiarów systemu jaskiń i tuneli pod zamkiem w Olsztynie możemy się tylko domyślać –powiedział dr Mikołaj Urbanowski, kierownik wykopalisk z ramienia Fundacji Przyroda i Człowiek.

 

 

Opracowanie: Kamila Gulbicka
Źródło: national-geographic.pl

Foto: Facebook

 

 

 

Dodaj komentarz