fbpx

822 mln euro dla naukowców w ramach programu „Maria Skłodowska-Cure” w 2021 roku

W ramach programu „Maria Skłodowska-Curie” – sztandarowego programu Komisji Europejskiej, finansującego kształcenie doktorantów i postdoktorów, naukowcy z całego świata w 2021 roku mogą ubiegać się o granty łącznej wartości 822 mln euro. Kolejne konkursy KE ogłosiła we wtorek.

„Maria Skłodowska-Curie” – jest częścią programu „Horyzont Europa”. W związku z przyjęciem programu prac na lata 2021-2022, ogłoszono nowy budżet i zaproszono naukowców do składania wniosków.

„Kryzys związany z COVID-19 po raz kolejny uwypuklił rolę, jaką odgrywają w Europie wysoko wykwalifikowani naukowcy zdolni do przewidywania nadchodzących wyzwań i radzenia sobie z nimi. Kryzys ten pokazał również, jak ważne jest informowanie decydentów i społeczeństwa o faktach naukowych oraz prowadzenie badań interdyscyplinarnych. W tym kontekście ważnym instrumentem są działania +Maria Skłodowska-Curie+. Zostały one uruchomione 25 lat temu i od tego czasu zachęcają kobiety i mężczyzn do podjęcia kariery naukowej oraz zwiększają atrakcyjność Europy dla największych talentów z całego świata” – powiedziała w przesłanym do mediów komunikacie Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Wyróżniono pięć obszarów, w ramach których można ubiegać się o pieniądze. Są to:

  • Sieci doktoranckie MSCA – wdrażanie programów doktoranckich w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Wnioski można składać od 22 czerwca 2021 r.; termin upływa 16 listopada 2021 r. Budżet to 402,95 mln euro.

  • Stypendia podoktorskie MSCA – zwiększanie kreatywności i innowacyjności badaczy posiadających doktorat i chcących zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców przygotowanych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Konkurs otwarto 22 czerwca 2021 r., a nabór wniosków potrwa do 12 października 2021 r. Budżet wynosi 242 mln euro.

  • Wymiany pracowników MSCA – rozwój międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej zrównoważonej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenie do składania wniosków na 2021 r. zostanie otwarte w dniu 7 października 2021 r. Data zamknięcia tego zaproszenia to 9 marca 2022 r. Budżet programu sięga 72,5 mln euro.

  • MSCA COFUND – współfinansowanie nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa” w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Wnioski będzie można składać od 12 października 2021 r. do 10 lutego 2022 r. Budżet działania to 89 mln euro.

  • MSCA i obywatele – celem działania jest przybliżenie badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa uznanie ogółu dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Zaproszenie do składania wniosków na rok 2022 obejmuje edycje Europejskiej Nocy Naukowców w latach 2022 i 2023 i zostało otwarte 22 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków upływa 7 października 2021 r. Budżet wynosi 15,5 mln euro.

Twórcy wytycznych programu „Maria Skłodowska-Curie” podkreślają, że tegoroczna edycja skupia się na współpracy międzysektorowej – w szczególności dotyczącej współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Również „Europejski Zielony Ład” miał w tym roku wpływ na kształtowanie programu. Zgodnie z zapisanymi w nim wytycznymi, zwiększoną szansę na finansowanie będą miały prace badawcze promujące zrównoważony rozwój.

„Działania Marie Curie” – to program uruchomiony w 1990 r., choć imieniem polskiej noblistki nazwany został dopiero w 1996 r. Jego celem jest udostępnianie naukowcom najnowszej wiedzy i umiejętności oraz umożliwianie im zdobywania międzynarodowych i międzysektorowych doświadczeń, aby w przyszłości mogli zajmować najwyższe stanowiska badawcze. W konsekwencji program ma wpływać na osiąganie doskonałości badań naukowych, pobudzenie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Łączny budżet działań „Maria Skłodowska-Curie” na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz