fbpx

Sąd Najwyższy. Zakaz zgromadzeń w pandemii z 2020 r. został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej

Sąd Najwyższy w Polsce ocenił legalność obostrzeń wprowadzonych przez rząd w czasie pandemii w 2020 roku. Zdaniem sądu: „Zakaz zgromadzeń w pandemii z 2020 r. wprowadzony został bez należytej podstawy prawnej, w drodze rozporządzenia, zamiast ustawy.” Wyrok uwzględnił kasację RPO oraz uniewinnił dwóch mężczyzn, którzy ukarani zostali za udział w zgromadzeniu.

  • Wyrok Sądu Najwyższego określa wprowadzony przez rząd 9 października ubiegłego roku zakaz zgromadzeń publicznych za nielegalny. SN uniewinnił dwóch mężczyzn ukaranych grzywną za udział w zgromadzeniu publicznym w ubiegłym roku.
  • Według argumentacji sądu, regulacje rządu nie są zgodne z prawem, gdyż nie zostały one wprowadzone w drodze ustawy. Rozporządzenie nie ma żadnej mocy prawnej.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich już wielokrotnie odwoływał się w sprawie legalności obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Jego wnioski w postaci kasacji do Sądu Najwyższego zostawały zawsze rozpatrywane na korzyść pokrzywdzonych.

Zdaniem Sądu Najwyższego, rozporządzenie wprowadzone przez Radę Ministrów dnia 9 października ubiegłego roku i przepis o zakazie zgromadzeń nie posiadają żadnej mocy prawnej. Regulacje w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakazujące organizowania zgromadzeń “zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej”. Wynika z tego, że zakaz zgromadzeń i inne obostrzenia wprowadzane drogą rozporządzenia były od początku bezprawiem forsowanym przez rząd.

 

Źródło: medianarodowe.com

Dodaj komentarz