fbpx

Bukowe lasy Bieszczad wpisane na listę UNESCO

W lipcu 2021 roku drzewostany bukowe w Bieszczadach w polskiej części Karpat zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Lasy bukowe położone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego weszły w skład europejskiego obiektu „Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”.

Na listę UNESCO wpisano obiekty z kilkunastu krajów

Obiekty tworzą 94 obszary w 18 krajach. Wraz z lasami bukowymi z Bieszczad zaliczają się do niego podobne lasy Bośni i Harcegowiny, Czech, Francji, Macedonii Północnej i Szwajcarii.

Wcześniej w jego skład wchodziły dobrze zachowane lasy bukowe Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy.

Bieszczadzkie lasy bukowe

Rezerwaty bukowe z Bieszczadzkiego Parku Narodowego mają łączną powierzchnię blisko 3300 ha. Według przyrodników pierwotne lasy bukowe w są przykładem zachowanego w stanie nienaruszonym kompleksu leśnego strefy umiarkowanej i jednocześnie najbardziej kompletnego systemu ekologicznego europejskich lasów bukowych. Jest to także bezcenny rezerwuar materiału genetycznego nie tylko buków, ale także wielu innych gatunków związanych z tego typu siedliskiem leśnym.

Uniwersalna wartość pierwotnych lasów bukowych Karpat i dawnych lasów bukowych Niemiec polega na tym, iż jest niezbędna do zrozumienia historii i ewolucji gatunku fagus (buk), posiadającego znaczenie globalne. Buk jest jednym z najważniejszych składników lasów liściastych strefy umiarkowanej na naszej planecie.

Skarby przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje ochroną najcenniejsze fragmenty przyrody obszaru polskich Karpat Wschodnich. Zajmuje powierzchnię prawie 30 tysięcy hektarów. Jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce ze specyficznym piętrowym układem roślinności, spotykanym tylko tutaj.

Jego najważniejszymi walorami są naturalne formy krajobrazu Karpat Wschodnich, rozległe naturalne ekosystemy karpackiej puszczy, liczne populacje dużych ssaków (m.in. niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia) ptaków drapieżnych oraz dobrze zachowane torfowiska wysokie.

Dodaj komentarz