fbpx

Warszawa wprowadzi Kartę Praw Drzew

Dokument nazwany Kartą Praw Drzew składa się z siedmiu standardów. Pierwszy z nich, przyjęty 10 września głosi, że „żadne drzewo nie będzie mogło zostać wycięte bez zgody mieszkańców”.

– Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które wypracowało jednolite standardy zarządzania miejską zielenią. Karta Praw Drzew i towarzyszące jej dokumenty ujednolicą zasady przeglądu i pielęgnacji drzew, wypracowane i stosowane z powodzeniem od kilku lat przez Zarząd Zieleni. Teraz będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie i urzędy dzielnic. Jako pierwszy przyjęliśmy standard informowania o wycinkach, by mieszkańcy mieli dostęp do transparentnej informacji o losie każdego miejskiego drzewa – tłumaczy Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Żadne miejskie drzewo nie zniknie bez wiedzy mieszkańców

Od przyszłego roku wszystkie miejskie jednostki będą zobligowane do informowania o planowanej wycince i jej przyczynach zgodnie ze Standardem Informowania o Wycince Drzew.

– Dokumenty zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ich ochrony, podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze i powodach usunięcia drzewa, pozostałe będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach – wyjaśnia warszawski Zarząd Zieleni.

Pierwsze zmiany wejdą w życie z początkiem przyszłego roku – od 1 stycznia 2022 miejskie jednostki będą miały obowiązek informowania mieszkańców o wycince oraz jej przyczynach.
Mieszkańcy będą się mogli zapoznać z tymi informacjami online, w zakładce Wiem o Wycince znajdującej się w serwisie mapowym stolicy. Warto podkreślić, że pierwszy standard nie dotyczy terenów planowej gospodarki leśnej ani zgłoszeń osób fizycznych.

https://twitter.com/ZarzadZieleni/status/1436287937105252364

 

One thought on “Warszawa wprowadzi Kartę Praw Drzew

Dodaj komentarz