fbpx

Ekwador przyznał dzikim zwierzętom prawa osobiste. To pierwszy taki kraj

Ekwador jest pierwszym krajem, który przyznał dzikim zwierzętom prawa osobiste. Regulacja ma na celu ukrócenie procederu udomawiania zwierząt, mogącego prowadzić do spadku populacji gatunków.

Początkiem dyskusji na temat praw zwierząt w Ekwadorze była sprawa bibliotekarki Any Beatriz Burbano Proaño, która wzięła z dżungli małpkę z gatunku wełniaków i wychowywała ją przez 18 lat. W 2019 r. zwierzę zostało jej odebrane i trafiło do ogrodu zoologicznego, jednak małpka zmarła po miesiącu rozłąki z właścicielką. Głośna sprawa wzbudziła dyskusję na temat ingerencji człowieka w świat przyrody i krzywdy, jaką możemy wyrządzić zwierzętom, zaburzając naturalny ekosystem i próbując je udomowić.

W lutym 2022 r. ekwadorski sąd orzekł, że prawa udomowionej małpy zostały naruszone i to w obydwu przypadkach — zarówno w momencie udomowienia zwierzęcia przez bibliotekarkę, jak i kilkanaście lat później, kiedy małpa została jej odebrana i przekazana do ogrodu zoologicznego. Sąd w swojej decyzji zaznaczył, że dzikie zwierzęta mają swoje prawa i zawierają się w nich m.in. prawo do niebycia obiektem polowań, przetrzymywania, handlu i wymiany. Dzikie zwierzęta mają bowiem wartość, która nie ma związku z użytecznością dla człowieka.

Ministerstwa w Ekwadorze zostały wezwane do rozpoczęcia prac nad procedurami pozwalającymi lepiej egzekwować przestrzeganie praw dzikich zwierząt.

4 thoughts on “Ekwador przyznał dzikim zwierzętom prawa osobiste. To pierwszy taki kraj

Dodaj komentarz