fbpx

Zakres ubezpieczenia w polisie na życie

Ubezpieczenie na życie ochroni Twoje bliskie osoby na wypadek, gdyby Ciebie im zabrakło. W zależności od potrzeb możesz jednak modyfikować zakres ubezpieczenia. Oferta ubezpieczycieli zapewnia również dalej idące możliwości, których warto mieć świadomość. Sprawdź, co może wchodzić w zakres ubezpieczenia na życie.
Polisa na życie – kto może ją zawrzeć? 

Polisę na życie możesz zawrzeć zarówno dla siebie, jak i dla członków swojej rodziny. W zależności od potrzeb możesz dobierać zakres ubezpieczenia zgodnie z ofertą towarzystwa. 

Co do zasady ubezpieczyciele oferują ubezpieczenia na życie już od urodzenia do późnej starości, jednak ochrona może być zróżnicowana w zależności od wieku. Im starsi jesteśmy, tym większe zachodzi ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Polisa na życie będzie więc prawdopodobnie najtańsza w przypadku dzieci. W tej sytuacji umowę zawierają rodzice. Samodzielny zakup ubezpieczenia jest najczęściej możliwy z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedają polisy na życie tylko do 65. roku życia. Zakres ubezpieczenia na życie będzie się różnił również w zależności od innych aspektów, takich jak np. dotychczas przebyte choroby, zażywane leki czy historia leczenia.

Jakie zdarzenia można objąć polisą na życie? 

Podstawową funkcję ochronną ubezpieczenie na życie realizuje poprzez zapewnienie wypłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo możesz zdecydować się na ochronę w razie zachorowania lub wypadku. 

Dokładne ustalenie zakresu polisy na życie wymaga przeanalizowania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Na rynku dostępne są rozmaite produkty, w tym umożliwiające jednoczesne inwestowanie. Objęte ubezpieczeniem zdarzenia bywają różne. W przypadku sytuacji niestandardowych prawdopodobnie konieczne będzie dopłacenie do umowy. Wybierać możesz również sumę ubezpieczenia czy liczbę uposażonych. Dzięki temu dostosujesz produkt do swoich potrzeb.

Jak wybrać zakres ubezpieczenia na życie? 

Wybierając ubezpieczenie na życie skrojone na miarę, musisz przeanalizować swoje potrzeby. W pierwszej kolejności zastanów się, czy oprócz uposażenia bliskich na wypadek Twojej śmierci nie zdecydować się również na objęcie ochroną swojej sytuacji w razie zachorowania lub wypadku. Możesz wybrać także pomoc finansową w przypadku braku możliwości świadczenia pracy z powodu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ustal, jaka suma ubezpieczenia będzie adekwatna w każdym z tych potencjalnych zajść.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się w pełni, możesz rozszerzyć polisę na życie o dodatkowe zdarzenia, nieuwzględnione w podstawowej ofercie, takie jak zachorowanie na cukrzycę czy nowotwór, pobyt w szpitalu. Rozważ również rozszerzenie ochrony na swoją rodzinę. W niektórych przypadkach przy okazji zawarcia swojej umowy ubezpieczenia warto przemyśleć zabezpieczenie dziecka w razie wypadku lub choroby.

Dodaj komentarz