fbpx

Przez 300 lat leżał w gruzach. Teraz zamek w Muszynie zachwyca na nowo

Zamek w Muszynie, położony w województwie małopolskim, został odbudowany z ruin, które przez ponad trzy stulecia stały się częścią krajobrazu. Dzięki staraniom władz lokalnych zamek przekształcił się w atrakcję turystyczną, przyciągając zwiedzających z całego kraju.

Po 300 latach zapomnienia, ruiny zamku w Muszynie zostały wskrzeszone do życia. Średniowieczna twierdza, niegdyś dumnie górująca nad miastem, popadła w ruinę w połowie XVII wieku, a jej dawna świetność zatarła się, bez jakichkolwiek wizualnych świadectw tych czasów.

W XXI wieku gmina Muszyna pokazała, że historia może ożyć na nowo. Rozpoczęcie odbudowy w 2013 roku było pierwszym krokiem do przywrócenia zamku do dawnego blasku. Przez kolejne lata, do 2023, przeprowadzono rekonstrukcję, tworząc atrakcje, takie jak:

  • Basztę
  • Taras widokowy
  • Dziedziniec
  • Salę wystawienniczą
  • Muzeum
  • Kawiarnię

Historia zamku sięga XIV wieku, prawdopodobnie czasów Kazimierza Wielkiego. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1391 roku. W 1455 roku zamek doznał katastrofy budowlanej, a jego odbudowa po najazdach węgierskich w 1474 roku trwała do początku XVI wieku.

Prace rekonstrukcyjne opierały się na wynikach badań archeologicznych. Odkryto liczne artefakty, w tym matrycę do bicia monet, co pozwoliło lepiej zrozumieć przeszłość zamku.

W latach 2007-2008 przeprowadzono badania terenu zamku, a w 2010 roku ujawniono znaczną część murów. Prace projektowe nad odbudową przygotowała pracownia Dresler Studio Architektura i Urbanistyka. Finansowanie pochodziło z różnych źródeł, w tym z funduszy unijnych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 2020 roku, w wymagających warunkach terenowych.

Całkowity koszt rekonstrukcji wyniósł niemal 13,5 mln zł, z czego gmina pokryła tylko 22%. Otwarcie odnowionego zamku 30 września 2023 roku przyciągnęło dziesiątki tysięcy turystów, co świadczy o jego ogromnym znaczeniu jako atrakcji turystycznej i kulturowej.

Dodaj komentarz