fbpx

Milionerka oddała majątek na cele charytatywne

Marlene Engelhorn, spadkobierczyni założyciela koncernu chemicznego BASF, przekazała 25 milionów euro z odziedziczonego majątku. Kwotę tę rozdzieliła między 77 organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką klimatu, ochroną środowiska, zdrowia, integracji społecznej, edukacji oraz kultury.

Po odziedziczeniu dużej sumy pieniędzy od babci Engelhorn postanowiła przekazać 90 procent spadku na cele społeczne — informuje “Rzeczpospolita”. Kobieta na forum ekonomicznym w Davos w 2024 roku protestowała przeciwko niskiemu opodatkowaniu najbogatszych.

Mieszkańcy wybrali beneficjentów majątku

W lutym 2024 roku Engelhorn podzieliła niemal 25 milionów euro między kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. O tym, które organizacje otrzymają pieniądze, zdecydowali obywatele, biorący udział w projekcie Marlene. Ważnym warunkiem było, by fundusze nie były przeznaczone na cele niezgodne z konstytucją, wrogie życiu, nieludzkie, ani trafiły do podmiotów nastawionych na zysk.

Wcześniej Marlene zaprosiła do udziału w projekcie 10 tysięcy losowo wybranych obywateli w wieku od 17 do 85 lat. Spośród nich, 50 osób utworzyło tzw. Dobrą Radę ds. Redystrybucji, która po sześciu tygodniach obrad zdecydowała, do jakich organizacji trafią pieniądze. Uczestnicy projektu otrzymali po 1200 euro za każdy przepracowany weekend.

Decyzją 50 obywateli Austrii, blisko 25 milionów euro zostało przekazane 77 organizacjom pozarządowym. Fundusze te wspierają inicjatywy związane z klimatem, ochroną środowiska, zdrowiem, integracją, edukacją oraz kulturą — podaje “Rzeczpospolita”.

Najwyższą kwotę – 1,6 mln euro – otrzymało Austriackie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, które planuje wykup lasów łęgowych i wrzosowisk wymagających ochrony. Wiedeńskie schronisko dla bezdomnych Neunerhaus otrzymało 1,59 mln euro.

Na liście beneficjentów znajdują się zarówno duże organizacje pomocowe, jak Caritas czy Reporterzy bez Granic, jak i mniejsze podmioty, np. schroniska dla kobiet, stowarzyszenia osób niesłyszących, niezależna prasa lokalna, straż pożarna, kluby piłkarskie oraz zespoły teatralne.

Źródło: sukces.rp.pl

Dodaj komentarz