fbpx

Badania pokazują, że dobre uczynki wpływają na nas bardzo pozytywnie

Przyjmuje się powszechnie, że wolontariat to dobry sposób na zrobienie czegoś dla innych. Ale czy to prawda, że wolontariat ma również korzystny wpływ na samego wolontariusza? Grupa UnitedHealth chciała przyjrzeć się temu zjawisku z bliska, dlatego postanowili przeprowadzić kompleksowe badania i analizy na temat pracowników i pracodawców oraz pozytywnych efektów jakie przynosi im wolontariat.

Studium Zdrowia i Wolontariatu 2013 zbadało grupę 3 351 wolontariuszy i grupę nie-wolontariuszy. Dzięki tej ankiecie znaleźli dowody na poparcie swojej tezy, że kiedy pracownicy robili coś dobrowolnie, czuli się mniej zestresowani i następował ogólny wzrost fizycznego, psychicznego i emocjonalnego samopoczucia.

Liczby były znaczące:

  • 75% wolontariuszy czuło się lepiej fizycznie
  • 64% wolontariuszy z chronicznymi dolegliwościami czuło, że pomoc innym pomogło im uporać się z własną chorobą
  • 78% wolontariuszy odczuwało mniejszy poziom stresu
  • 94% wolontariuszy stwierdziło, że mają lepszy humor
  • 80% wolontariuszy stwierdziło, że mają lepszą kontrolę nad własnym zdrowiem

Pozytywne skutki wolontariatu odczuwalne są nie tylko w sferze zdrowia. Pracownicy-wolontariusze stwierdzili, że działalność pomogła im w karierze, ponieważ wolontariat poprawił ich zdolność zarządzania czasem, umiejętności interpersonalne i zawodowe. Dodatkowo, wielu respondentów zauważyło, że wolontariat wpłynął na ich sieć znajomości i ogólnie poprawił morale zespołu.

Na podstawie tych ustaleń, pracodawcy zdają sobie sprawę z korzyści, takich jak niższe koszty opieki zdrowotnej i wyższa wydajność w pracy, gdy zachęcają i wspierają wolontariat wśród swoich pracowników.

Carol Simon i Kate Rubin z UnitedHealth dają kilka wskazówek dla firm, które chcą zwiększyć możliwości wolontariatu swoich pracowników:

  1. Zwiększyć promocję aktualnych programów wolontariatu.

  2. Pokazać pracownikom korzyści jakie płyną z wolontariatu.

  3. Połączyć programy wolontariackie z jakąkolwiek aktywnością sportową, którą do tej pory  prowadzi firma.

 

Źródło: goodnewsnetwork.org

One thought on “Badania pokazują, że dobre uczynki wpływają na nas bardzo pozytywnie

Dodaj komentarz