fbpx

W Koninie dowiercono się do niezwykłego źródła

1

Władze Konina chcą wykorzystać do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych wody geotermalne o rekordowych w skali kraju parametrach. Na miejskiej wyspie Pociejewo dowiercono się do wody o temperaturze blisko 95 stopni Celsjusza. Lokalni samorządowcy wierzą, że energia wód geotermalnych może mieć niebagatelny wpływ na rozwój miasta. Mowa jest o parku zdrojowym, tężni, centrum rehabilitacji, ale także o wykorzystaniu gorącej wody do produkcji prądu.

Pociejewo będzie ekologicznym salonem miasta i regionu. To skarb pod ziemią, który wykorzystamy dla dobra jego mieszkańców – powiedział prezydent miasta Józef Nowicki.

Wiercenia rozpoczęto we wrześniu ub. roku. Odwiert zakończono na głębokości 2660 metrów.

Parametry wody są rekordowe w skali kraju: temperatura blisko 95 stopni C przy mineralizacji 70 gramów w litrze i dużej wydajności. Wystarczy powiedzieć, że pobliski Uniejów uzyskuje wodę o temperaturze 68 stopni, Toruń 61 stopni, zaś poznańska Malta 42 stopnie C. Wstępne badania fizykochemiczne wykazały, że jest to wysoko zmineralizowana woda typu chlorkowo-sodowego zawierająca duże ilości jonów chlorkowych, sodowych, magnezowych i wapniowych, a także szereg mikroelementów. Spełnia ona wszelkie parametry wody leczniczej – powiedział prezes zarządu Geotermia Konin Tadeusz Neczyński.

Jak dodał, wysoka temperatura uzyskanej wody geotermalnej stwarza też możliwości wykorzystania jej w celach energetycznych zarówno do ogrzewania obiektów, jak i przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii do produkcji energii elektrycznej. Według przedstawicieli miasta, byłaby to pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

Kierownik Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Józef Górski potwierdza, że temperatura wód termalnych w Koninie jest bardzo wysoka w porównaniu z innymi miejscami w kraju. – Te wody mogą być wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej jak również celów rekreacyjnych czy nawet leczniczych – dodał.

Prof. Górski zwrócił uwagę, że stopień mineralizacji decyduje o możliwości zagospodarowania zużytej wody. – 70 gramów w litrze to dość wysoka mineralizacja. Takiej wody nie można zrzucić do rzeki. Trzeba ją z powrotem zatłaczać. Przy tym nieraz występują duże problemy techniczne. Jest to jednak problem do rozwiązania – wytłumaczył ekspert.

Rzecznik prezydenta Konina Piotr Kielin powiedział, że trwa opracowywanie koncepcji wykorzystania wody.

Zakładamy, że w zagospodarowaniu wyspy Pociejewo uczestniczyć będą oprócz miasta także inwestorzy prywatni, w tym zagraniczni, a najważniejsze źródło finansowania widzimy w funduszach unijnych. Mądre i pełne wykorzystanie gorących wód geotermalnych jest obecnie największym wyzwaniem dla Konina – powiedział Kielin.

– Pociejewo samo w sobie jest miejscem unikalnym – 18 hektarów pomiędzy Starym i Nowym Koninem, w odległości kilkuset metrów od Urzędu Miasta przy czteropasmowej drodze i idealnie nadaje się na to, aby właśnie tu powstało nowe centrum miasta. Byłoby to miejsce masowych imprez, wypoczynku i rekreacji, a w oparciu o lecznicze wody geotermalne szeroko rozumiana balneologia oraz park zdrojowy z tężniami – dodał.

Dla opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania tego terenu w najbliższym czasie zostanie powołany zespół ekspertów.

Kierownik Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Grzegorz Gołembski zaznaczył, że kluczowy będzie biznesplan. – Trendy są bardzo pozytywne. Tego typu usługi: spa, wellness, czy wykorzystanie wód geotermalnych, są na fali. Ta branża rozwija się szybko i jest zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi – powiedział.

Warunkiem koniecznym eksploatacji zasobów geotermalnych jest wykonanie drugiego odwiertu w odległości co najmniej 800 m od pierwszego, do którego wykorzystane już wody będą z powrotem zatłaczane, by mogły znów się ogrzać w warstwie wodonośnej. Wniosek o dofinansowanie tego odwiertu i budowy ciepłowni geotermalnej złożony został do marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Odwiert kosztował 15 milionów złotych. Połowa pieniędzy pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę wyłożyło miasto, które wraz z pięcioma spółkami miejskimi jest udziałowcem Geotermii Konin.

Źródło: money.pl

Dodaj komentarz