fbpx

Przedszkola Montessori poprawiają wyniki w nauce i zmniejszają nierówności pomiędzy dziećmi

Przedszkola Montessori nie tylko powodują, że w przyszłości dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, ale też przyczyniają się do wyrównania różnic pomiędzy maluchami pochodzącymi z rodzin o różnym statusie społecznym – wynika z badania opublikowanego w „Frontiers in Psychology”.

„Jednym słowem: po przedszkolu montessoriańskim dzieci z rodzin o niskich dochodach mają podobne wyniki w nauce do dzieci z rodzin dobrze sytuowanych. W przypadku przedszkoli tradycyjnych dochód przekłada się na wyniki szkolne dość znacząco” – mówią autorzy pracy z Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville (USA).

Jak dodają, taka sama prawidłowość dotyczy dzieci z obniżonymi funkcjami wykonawczymi. Funkcje wykonawcze to grupa psychologicznych procesów zaangażowanych w świadomą kontrolę myśli i działań. Stanowią one fundament takich umiejętności jak: samokontrola, rozwiązywanie problemów, planowanie czynności.

Już wiele wcześniejszych badań wykazało, że metoda Marii Montessori, która stawia na rozwój zarówno umiejętności społecznych, jak i akademickich u dzieci, jest obiecującym podejściem edukacyjnym. W przeciwieństwie do tradycyjnych szkół i przedszkoli dzieci uczone tym systemem mogą poruszać się swobodnie po swoich salach, same wybierają materiał edukacyjny, z którym chcą pracować, nie są oceniane, karane ani nagradzane.

Dr Angeline Lillard i jej koledzy porównali wyniki edukacyjne dużej grupy dzieci z przedszkoli Montessori i placówek konwencjonalnych w Connecticut. W ciągu trzech lat zespół badawczy przeprowadził wiele badań wśród dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Odkryliśmy, że dzieci w placówkach Montessori radzą sobie dużo lepiej, niż dzieci w klasycznych szkołach i przedszkolach – opowiada dr Lillard. – Poza lepszymi osiągnięciami akademickimi dzieci montessoriańskie wykazywały się większym zrozumieniem społecznym, większą wytrwałością w rozwiązywaniu zadań i czerpały większą przyjemność z nauki”.

Dodatkowo naukowcy przyjrzeli się funkcjonowaniu w obu typach placówek dzieci z dwóch grup, które zwykle nie radzą sobie dobrze w rzeczywistości szkolnej: osób z biedniejszych środowisk i osoby o osłabionych funkcjach wykonawczych.

Ku zaskoczeniu badaczy okazało się, że przedszkola Montessori znacznie pomagały dzieciom z rodzin o niskich dochodach w osiąganiu wyników porównywalnych do dzieci z rodzin dobrze sytuowanych. Statystycznie po 3 latach uczestniczenia w zajęcia prowadzonych metodą Montessori dzieci o niskich dochodach „dościgały” edukacyjnie maluchy z rodzin bogatszych – zarówno te z przedszkoli Montessori, jak i tradycyjnych.

W przypadku osób uczęszczających do placówek tradycyjnych różnice w nauce pomiędzy dziećmi bogatszymi i biedniejszymi zaznaczały się bardzo wyraźnie.

Zespół badawczy stwierdził również, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dzieci z upośledzonymi funkcjami wykonawczymi.

 

Czytaj więcej na: naukawpolsce.pap.pl

 

Publikację w oryginale można znaleźć tu.

 

Dodaj komentarz