fbpx

W Japonii wydano książkę o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Na japońskim rynku wydawniczym ukazała się książka o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Autorem publikacji, o tytule „Człowiek, który na ochotnika zgłosił się do Auschwitz”, jest Koji Kobayashi, którego zafascynowała historia rotmistrza gdy kilkukrotnie odwiedził Polskę. Ponadto warto zaznaczyć, iż jej wydawcą jest Kodansha, jedno z największych wydawnictw w Japonii. 

Książka liczy 274 strony, na których oprócz biografii Witolda Pileckiego przedstawione zostały losy Polski od napaści hitlerowskich Niemiec we wrześniu 1939 roku aż po trudną sytuację polityczną i sowiecki terror jaki zapanował w Polsce po 1944 roku. Kobayasi nie skupia się wyłącznie na działalności rotmistrza przez 948 dni pobytu w niemieckim obozie śmierci Auschwitz, ale opisuje również jego udział w Powstaniu Warszawskim, powrót do kraju oraz walkę z sowieckim okupantem i ostatnie dni przed śmiercią. Co ważne autor przedstawia również nieudaną próbę jaką podjęli komuniści w celu wymazania nazwiska Pileckiego z historii Polski.

Witold Pilecki (pseud. Witold, Druh, nazwiska konspiracyjne  „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”) – polski wojskowy, rotmistrz, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. „Raportów Pileckiego”.

Został aresztowany 8 maja 1947 przez władze komunistyczne.  W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Proces rtm. Pileckiego i tzw. „grupy Witolda” rozpoczął się 3 marca 1948 przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie. Witold Pilecki został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej.

Unieważnienie wyroku w sprawie Witolda Pileckiego oraz pozostałych, osądzonych wraz z nim w 1948 roku, nastąpiło 1 października 1990 roku. Wojskowy Sąd Najwyższy uwolnił skazanych od stawianych im podczas procesu zarzutów, podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, które zapadły z naruszeniem prawa.

Rotmistrz Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego.

Źródło: nowastrategia.org.pl

Dodaj komentarz