fbpx

Rada Glastonbury w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się upowszechnieniu technologii 5G z racji jej nieprzewidywalnych skutków dla zdrowia

Rada miejska sprzeciwiła się wprowadzeniu technologii 5G w Glastonbury, do czasu aż będzie wiadomo więcej na temat jej wpływu na zdrowie mieszkańców.

Przez wiele miesięcy członkowie społeczności przedstawiali swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa tej technologii, twierdząc, że jest ona niebezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska ze względu na wysoką częstotliwość radiową.

Podczas ubiegłorocznego spotkania, radny Mike Smyth przedstawił swój wniosek: “Obecna Rada Miasta ponosi społeczną odpowiedzialność za ochronę obywateli i środowiska przed narażeniem na szkody, także takie, których nie sposób przewidzieć w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, i w związku z tym sprzeciwia się upowszechnieniu technologii 5G w gminie Glastonbury – w oparciu o zasadę przezorności – do momentu ujawnienia dalszych informacji przez nowo powołany komitet doradczy 5G.”

Smyth powiedział także: “W kwietniu 2019 roku przełożono wprowadzenie internetu 5G w Brukseli, kiedy Celine Fremault, minister energii i ochrony środowiska, oświadczyła, że jest to wbrew normom bezpieczeństwa promieniowania w Belgii.”

Smyth zacytował oświadczenie Fremault, że nie może “zgodzić się na taką technologię, jeżeli standardy, mające chronić obywateli, są ignorowane. Obywatele Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, na których zdrowiu można zarobić. Nie możemy niczego pozostawić przypadkowi.”

Zebranym powiedziano także, że w 2019 roku powstrzymano również wprowadzenie 5G w Genewie na podstawie zasady przezorności, dopóki nie zostaną udostępnione niezależne ustalenia dotyczące ewentualnych szkód zdrowotnych.

Smyth w podsumowaniu dodał, że w maju 2019 ponad 230 naukowców i lekarzy z 40 krajów zaapelowało do Światowej Organizacji Zdrowia, wzywając do wstrzymania 5G i przeniesienia jej jako czynnik rakotwórczy z grupy 2B do grupy 1, gdzie znajdują się też azbest i arsen.

Przytoczył konkretne odwołanie z tego apelu, które mówi: “My, niżej podpisani naukowcy, zalecamy moratorium na wprowadzenie piątej generacji, 5G, do telekomunikacji, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego nie zostaną w pełni zbadane przez naukowców niezależnych od przemysłu.

“5G znacznie zwiększy narażenie na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (RF-EMF), oprócz już istniejących 2G, 3G, 4G, WiFi itp. Dowiedziono, że RF-EMF są szkodliwe dla ludzi i środowiska.”

Smyth powiedział: “Rada ma obowiązek dbać o obywateli Glastonbury i nasze środowisko, a my powinniśmy chronić ich przed potencjalnie szkodliwymi sytuacjami.”

Jego wniosek został zatwierdzony przez radę.

 

Źródło: somersetlive.co.uk

Tłumaczenie: Aleksandra Kotlęga

 

Dodaj komentarz