fbpx

Polska zamierza wprowadzić przepisy dotyczące ochrony zwierząt

We wtorek prezes oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt i poinformował, że gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie.

– Przyszedł moment, w którym możemy na poważnie zająć się kwestią ochrony zwierząt. Cieszę się, że tak mocno angażuje się w to młode pokolenie. Liczymy na ponadpartyjne poparcie – mówił we wtorek prezes PiS.

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – dodał prezes.

Bardzo cieszymy się na zaproponowane zmiany. Najbardziej zależało nam na zakazie hodowli zwierząt na futra – tak nowe propozycje w sprawie ochrony zwierząt oceniła Marta Korzeniak ze stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Ograniczenie uboju rytualnego

Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk.

“Zupełnie nowy porządek prawny”

– W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd – w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy – powiedział prezes PiS.

Jak mówił, przyszedł moment, gdy można się “tym w końcu na poważnie zająć”.

Jest to drugi projekt mający zwiększyć ochronę zwierząt. Projekt ustawy o ochronie zwierząt posłowie wnieśli do Sejmu w listopadzie 2017 r. Zakładał wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt, wprowadzenie obowiązku znakowania psów i utworzenie ich centralnego rejestru, zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Dodaj komentarz