fbpx

Gdański naukowiec współodkrywcą nieznanej wcześniej metody naprawy DNA

Dr Bartłomiej Tomasik z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku znalazł się w ekipie, która nowatorski proces naprawy DNA przez komórki. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla diagnozowania i leczenia nowotworów.

Pracując w Katedrze Onkologii i Radioterapii GUMed, Tomasik stał się współtwórcą publikacji prezentującej świeżo odkryty proces naprawy podwójnych pęknięć DNA.

DNA składa się z dwóch splecionych ze sobą nici, które w pewnych sytuacjach mogą ulec jednoczesnemu pęknięciu. Takie uszkodzenia DNA, jak pokazują badania, mogą prowadzić do mutacji, które z kolei mogą być przyczyną rozwoju nowotworów.

Interakcje pewnych białek odgrywają istotną rolę w terapiach przeciwnowotworowych, zwłaszcza w przypadku stosowania inhibitorów PARP. Są one stosowane, między innymi, w przypadku uszkodzeń genów BRCA-1, które są powiązane z nowotworami piersi i jajnika.

Te odkrycia mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat skuteczności wyżej wymienionych terapii.

Badania, które zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie “Nature Structural & Molecular Biology” skupiają się na reakcjach komórkowych z udziałem białek DYNLL1 i MRE11, a także kompleksu białkowego Shieldin.

Prace nad artykułem były owocem współpracy z zespołem profesora Dipanjana Chowdhury’ego z Harvard Medical School oraz Dana-Farber Cancer Institute. Jak wspomina dr Tomasik, miał okazję pracować w tym zespole w 2020-2021, korzystając ze wsparcia różnych programów badawczych.

W badaniach dr Tomasik był odpowiedzialny za tworzenie stabilnych linii komórkowych, korzystając z technologii edycji genów CRISPR/Cas9.

Źródło: gumed.edu.pl

Dodaj komentarz