fbpx

Pierwsza polska szkoła pod patronatem WOŚP

Decyzją radnych, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 w Zabrzu przyjęła imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wnioskowała o to sama placówka. Uroczystość nadania imienia szkole, zbiegająca się z obchodami 40. rocznicy jej założenia, miała miejsce 15 listopada, z udziałem założyciela Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Jerzego Owsiaka.

Podczas uroczystości, Jolanta Mazur, dyrektorka tej placówki, podkreśliła znaczenie tej zmiany nazwy jako spełnienie głębokiego pragnienia społeczności szkolnej. Opowiadała o sytuacjach, w których wsparcie fundacji było kluczowe dla zdrowia i życia uczniów.

Jerzy Owsiak, wyróżniony gość tego wydarzenia, zadeklarował dalsze wsparcie szkoły, obiecując zakup sprzętu rehabilitacyjnego o wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych.

10 lipca 2023 roku, radni zdecydowali o nadaniu szkole nowego imienia po przegłosowaniu projektu uchwały. Wniosek o zmianę nazwy zgłosiły wspólnie rada pedagogiczna i rada rodziców. W głosowaniu 15 radnych opowiedziało się za zmianą, pięciu było przeciwnych, a pięciu wstrzymało się od głosu.

W uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, dyrektorka Mazur zwróciła uwagę na zgodność wartości i przekonań fundacji z tymi, którymi kieruje się szkoła. Podkreśliła, że placówka ta gromadzi wśród swoich murów licznych podopiecznych fundacji, co czyni ją wyjątkową.

Od 1 września 2023 roku, szkoła oficjalnie nosi nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stając się pierwszą taką edukacyjną placówką w Polsce, która wybrała tę organizację na swojego patrona.

Dodaj komentarz