fbpx

Robin Emmons dostarcza zdrową żywność najuboższym

Po przepracowaniu dwudziestu lat w Ameryce, w korporacji zajmującej się finansami, Robin Emmons postanowiła posłuchać swojego wewnętrznego głosu i udać się w zupełnie nieplanowaną podróż.

Tydzień po odejściu z pracy, Emmons pomogła swojemu bratu w znalezieniu miejsca w odpowiednim ośrodku zdrowia psychicznego. Niestety mężczyzna zachorował z powodu spożywanych tam konserw oraz słodyczy, czyli niezdrowej żywności. Robin, ogrodnik, podarowała wówczas placówce własne produkty rolne, dzięki którym zdrowie fizyczne jej brata uległo zdumiewającej poprawie.

To właśnie tutaj, w roku 2008, Robin Emmons odnalazła swoją pasję – użyła zdrowego jedzenia do promocji sprawiedliwości i świadomości społecznej w ważnych kwestiach, takich jak dostęp środowisk zmarginalizowanych do odpowiedniej żywności.

emmons_pic

Adwokat, działaczka humanitarna, ogrodnik a teraz także i rolnik… Przekopała całe swoje podwórko, aby zasadzić w nim nasiona na rzecz ruchu non-profit Sow Much Good (pl: Siać Wiele Dobrego). Emmons dąży do zlikwidowania barier systemowych występujących w  systemie żywności, który nierówno traktuje ludzi ubogich oraz zaniedbane populacje.

Od czasu uruchomienia Sow Much Good, wolontariusze i aktywiści pracowali niestrudzenie, aby podnieść świadomość na temat nierówności obecnych w systemie żywnościowym, blokującym setkom ludzi podstawowe prawo człowieka do czystego, zdrowego jedzenia. Odbywało się to głównie poprzez organizowanie warsztatów, rozstawianie stoisk gospodarskich oraz stworzenie możliwości rozmowy.

sowmuchgood1-large

Robin Emmons jest absolwentką uczelni McColl Center for Visual Art’s Innovation Institute, a William C. Friday Fellow for Human Relations (rocznik 2011 – 2013). Ukończyła również UNC Charlotte z tytułem politologa. Zarówno w mediach lokalnych jak i światowych została przedstawiona jako działaczka na rzecz w pracy organizacji mającej na celu walkę z głodem w społecznościach o niskich dochodach poprzez ogrodnictwo i hodowlę produktów rolnych.

Robin Emmons pochodzi z Bostonu, ale od wielu lat mieszka wraz z mężem w Huntersville, Północna Karolina.

 

Źródło: offgridquest.com

Tłumaczenie: Beata Miernik

 

 

Dodaj komentarz