fbpx

Przełom w prawie Kalifornii – Indianie odzyskają pamiątki po przodkach

Kalifornijskie władze przygotowują się do wprowadzenia prawa, które pozwoli nieuznanym przez urząd federalny plemionom rdzennych mieszkańców kontynentu odzyskać dostęp do miejsc pamięci związanych z ich kulturą. Dzięki temu marginalizowani Indianie będą mogli zaopiekować się szczątkami przodków, dotrzeć do miejsc ich pochówku oraz sakralnych przedmiotów związanych z ich kultem i tradycją. Bardzo duża ilość indiańskich artefaktów nadal znajduje się w miejscach, z których niegdyś ich wypędzono.

Nowe prawo jest rozszerzeniem do istniejącej już ustawy o ochronie i repatriacji miejsc pochówku rdzennych amerykanów(NAGPRA), która uchwalona została w 1990 roku i umożliwiała plemiennym przywódcom odzyskiwanie szczątków, przedmiotów i innych świętych obiektów, nawet jeśli obecnie należą do innych niż indiańskie instytucji. Jednak do tej pory prawo federalne nie obwiązywało członków plemion, które nie znajdują się na oficjalnej liście Departamentu Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Obecnie w Wykazie Plemion wyszczególniono 573 grupy.

Nowe prawo repatriacyjne ma zostać zatwierdzone już 31 sierpnia. Ustawa – zwana AB-275 Native American Cultural Preservation (2019-2020) otrzymała „przytłaczające ponadpartyjne poparcie w zgromadzeniu kalifornijskim i podczas głosowania w senacie”. Za przyjęciem nowego prawa opowiedzieli się wszyscy jego członkowie. Teraz dzięki nowej poprawce do ustawy utworzona zostanie Komisja Dziedzictwa Rdzennych Amerykanów, która będzie zajmować się analizowaniem konkretnych przypadków, identyfikacją i uzupełnianiem listy kalifornijskich plemion indiańskich. Od tej pory organ ten będzie zajmował się kwestiami związanymi z repatriacją.

 

Opracowanie: Kasia Maj

Źródło: theartnewspaper-com

Dodaj komentarz